Nieuws

Behandelprogramma Aantafel! helpt kinderen met obesitas

Ernstig overgewicht, of obesitas komt steeds vaker voor bij kinderen. Dat is zorgelijk, want kinderen met obesitas worden vaak gepest en ze hebben een groter risico op hart- en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd.

Volgens het proefschrift 'Young children and obesity: development and evaluation of familiy-oriented treatment' van promovendus Esther van Hoek is het belangrijk om kinderen met obesitas op jonge leeftijd te behandelen, omdat de behandeling van obesitas bij jonge kinderen vaker succesvol is dan van oudere kinderen. Daarnaast is de mate waarin kinderen tussen 3 en 7 jaar zwaarder worden voorspellend voor de kans op obesitas op latere leeftijd. Omdat er bij de start van het project in 2009 nog geen geëvalueerd behandelprogramma voor jonge kinderen (van 3 tot 8 jaar oud) met obesitas beschikbaar was in Nederland, is het behandelprogramma AanTafel! ontwikkeld.

Op gewicht blijven

In het artikel 'Aantafel! helpt tegen kinderobesitas' worden het behandelprogramma en de uitkomsten van het onderzoek verder toegelicht: "Doel van het programma was
niet om kinderen af te laten vallen, zegt Van Hoek. Op zo’n prille leeftijd kan afvallen de ontwikkeling juist schaden. Deelnemers moesten dus juist op gewicht blijven terwijl ze doorgroeiden. En dat lukte aardig." Het succes van het programma was vooral afhankelijk van de medewerking van de ouders van de kinderen: "Ouders moeten ervoor openstaan en gemotiveerd zijn hun levensstijl om te gooien. Ook kwamen de kinderen relatief vaak uit lagere socio-economische klassen; een kwetsbare groep die vaak met allerlei andere problemen kampt."

(Bron foto: Pixabay)