Nieuws

Beheer bodempathogenen met de online Gezondgewastool

Aardappel akker
Bron foto: inavanhateren, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Gezondgewastool
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Met de online Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs eenvoudig zien welke bodemmaatregelen effectief zijn tegen bepaalde bodempathogenen. Kennis uit een dik onderzoeksrapport komt samen in één schema op maat.

De Gezondgewastool is gebaseerd op kennis uit de PPS Beter Bodembeheer. De tool draagt bij aan het Actieplan Plantgezondheid, dat als ambitie heeft de sector in 2030 koploper te laten zijn in duurzame teeltmethoden. Wageningen University & Research ontwikkelde deze op basis van informatie uit het rapport ‘Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen’.

Bodempathogenen

Molendijk, één van de auteurs van het rapport, is blij met het resultaat. “De tool brengt een rapport van honderd pagina’s over bodempathogenen terug tot één schema op maat, waarmee de akkerbouwer direct aan de slag kan. De tool is op dezelfde manier opgebouwd als het veel gebruikte aaltjesschema. De bedoeling is de tool later uit te breiden met bodeminsecten.”

Gezondgewastool

De nadruk van de tool nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. Voor de aaltjes, bodemschimmels en bacteriën die de akkerbouwer of adviseur aangeeft, laat het schema zien of de bodemmaatregel bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen die de teler kan nemen zijn onder meer biologische bestrijding, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Bij de gekleurde vakjes kan de gebruiker doorklikken op relevante achtergrondinformatie. 

Bronnen

(2)