Nieuws

Beheersen populaties zwerfkatten: waarborgen gezondheid van mens en dier

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert aan staatssecretaris van Dam van Economische Zaken om populaties zwerfkatten te beheersen en te verkleinen. Katten zijn de voornaamste overbrengers van de infectieziekten toxoplasmose en Toxocara.

Overdraagbare infecties

De kat is in ons land het enige huisdier dat vrijwel onbeperkte bewegingsvrijheid heeft buiten het huis en het erf van zijn eigenaar. Dat brengt mee dat er naast de gehouden huiskatten een omvangrijke populatie is ontstaan van zwerfkatten. Dit kan overlast veroorzaken en het risico meebrengen van overdraagbare infecties en gezondheidsproblemen bij de mens en bij dieren. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara. Bij zwerfkatten ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten.

Gezondheidrisico's beperken

De RDA pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe heeft zij in de zienswijze 'Vat op de zwerfkat' een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn op het verkleinen van het aantal zwerfkatten en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving. De RDA adviseert verplichte (vroeg)castratie/sterilisatie en identificatie&registratie van katten te combineren met maatregelen op het gebied van vaccins, import, houderijvoorschriften, ontworming en TNR. TNR (trap, neuter and return ofwel vangen, castreren en terugplaatsen) is een doeltreffende methode mits voldaan wordt aan strenge voorwaarden. Behoudens uitzonderingen, ziet de Raad het doden van zwerfkatten niet als oplossing. De RDA is zich bewust van de lasten die met de maatregelen gepaard gaan, maar vindt dit verantwoord in het kader van de risico’s, mede met het oog op overlast en andere problemen die zwerfkatten veroorzaken.

(Bron foto: RDA)