Nieuws

Beheerst rijden: minder trilling en toch snel

Beheerst rijdende zitmaaier-chauffeurs worden minder blootgesteld aan trillingen en kunnen net zoveel meters maken als ‘normaal’ rijdende chauffeurs. Dit blijkt uit herhaald onderzoek: in 2006 is ook onderzoek verricht naar zitmaaiers in relatie tot trilling en gezondheid.

Over het nieuwe onderzoek, met verwijzingen naar het eerdere onderzoek, is meer te lezen in het artikel ‘Fabrikanten zitten stil, chauffeurs niet’ (Tuin en Park Techniek). De kop verraadt direct een andere conclusie, namelijk ‘dat er sinds het onderzoek van 2006 weinig is verbeterd aan de constructie van de machine om trillingen terug te brengen’.

Stoelen beter, omstandigheden minder

Alleen de fabrikanten van de stoelen hebben niet stilgezeten, meldt Tuin en Park Techniek: ‘De stoelen absorberen wel degelijk meer trillingen dan in 2006. Toch heeft dit niet geleid tot minder blootstelling aan trillingen. Dat is te verklaren door verschillen in terrein en omstandigheden ten opzichte van die in 2006. Denk bijvoorbeeld aan minder vlakke gazons en drogere maaiomstandigheden’.

Nieuwe bevindingen

In 2006 werd aangenomen dat je na vijf uur maaien de maximale blootstelling aan trillingen hebt bereikt. (Aangenomen wordt dat trillingen rugklachten veroorzaken, hoewel ‘hard bewijs ontbreekt’). Verder werd aangenomen dat chauffeurs van zitmaaiers zo’n 80 procent van de 8 uur durende werkdag daadwerkelijk maaiden. Uit de nieuwe studie blijkt dat de effectieve maaitijd 63 procent is en dat een gemiddelde werkdag bijna 9 uur duurt (daarvan wordt 5 uur en 36 minuten gemaaid, inclusief het rijden van veld naar veld).

Een andere, nieuwe, conclusie is dat beheerst rijden gunstig is. ‘Opvallend daarbij is dat de beheerste rijstijl niet resulteert in een lagere rijsnelheid en/of capaciteitsverlies’, meldt Tuin en Park Techniek. Een beheerst rijdende chauffeur zou 7 tot 8 uur per dag met een maaimachine mogen werken en een ‘normaal’ rijdende chauffeur 5 tot 6 uur. Door zijn rijstijl maakt de beheerste chauffeur geleidelijkere bewegingen –minder abrupt optrekken en remmen- waardoor de trilling vermindert. In het onderzoeksrapport en het artikel van het vakblad wordt dit nader verklaard.

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door het bedrijf ErgoLab Research in opdracht van branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.