Nieuws

Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars

Boerderijzuivelbereiders hebben een toenemende behoefte aan medewerkers op de hogere mbo-niveaus 3 en 4. Daarnaast moeten mbo-opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

In opdracht van Groene Hart Werkt!, een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart, inventariseerde onderzoeksbureau KnowWhy wat de verwachte personeelsbehoefte is van boerderijzuivelbereiders. Boerderijzuivelaars en andere bedrijven in de kaassector, zoals kaashandelaren en kaasspeciaalzaken hebben een vragenlijst ingevuld over welke werknemers zij nu en in de toekomst nodig denken te hebben.

Mbo-niveau 3 en 4

Uit het artikel 'Behoefte aan hoger opgeleide mbo'ers' dat in augustus in vakblad de Zelfkazer verscheen, blijkt dat allen een grotere behoefte verwachten aan hoger opgeleide medewerkers. Er zijn meer medewerkers nodig met een opleiding op mbo-niveau 3 en 4. De behoefte mbo-personeel met een diploma niveau 1 en 2 zal dalen. Daarnaast vinden de respondenten dat de aansluiting van opleidingen op de arbeidsbehoefte beter kan.

De huidige medewerkers vind je vooral in de leeftijdscategorie 27 tot 49 jaar. Daarvan heeft ongeveer 40% een opleiding op mbo-niveau 1 en 2 en een zelfde percentage op mbo-niveau 3 en 4. Daarnaast heeft zo'n 17% een hbo-opleiding en 1,7% op wo-niveau. De respondenten verwachten in de toekomst meer medewerkers met minimaal mbo-niveau 3 en 4 nodig te hebben. Die verschuiving heeft te maken met de komst van nieuwe technologie op de bedrijven.

Competenties

In het onderzoek is ook gevraagd naar de gewenste inhoud van de opleiding. De belangrijkste competenties die genoemd worden, zijn nauwkeurig en procesmatig werken, hygiënisch werken en het werk zien en aanpakken. In het artikel worden meer competenties genoemd zoals het betrouwbaarheid, het vermogen om te leren in de praktijk en sociale en communicatieve vaardigheden.

Ondernemers ervaren een hiaat tussen opleiding en arbeidsmarkt. De theoretische kennis is over het algemeen voldoende, zo is te lezen, maar de praktijkkennis en inhoudelijke vakkennis schiet tekort. Om die kloof tussen beroepspraktijk en onderwijs te dichten, willen ondernemers de investeren in stageplaatsen of BBL-trajecten. Een klein deel zou ook gastlessen of workshops willen geven.

Samenwerken

Een van de aanbevelingen is om een keuze kaasbereiding aan te bieden dat inhoudelijk voortdurend afgestemd worden met de praktijk. Scholen en bedrijven moeten dan wel intensiever gaan samenwerken. Naast inhoudelijke samenwerking zouden scholen en de kaassector ook samen kunnen werken aan verbetring van het imago van de sector. Dat imago is nu niet aantrekkelijk genoeg.

(Bron foto: Shutterstock)