Menu
Nieuws

Behoud grutto met ander weidevogelbeheer

Voor behoud van grutto en andere weidevogels is een ander beheer nodig dat meer gericht is op duurzame verbetering van de leefgebieden. In het beste geval zou de je zo een duurzame gruttopopulatie van 40.000 broedparen kunnen realiseren.

false

Publicaties

(5)