Menu
Nieuws

Behoud stroomdalgrasland door uitgekiend beheer

Stroomdalgraslanden zijn soortenrijke graslanden op zandige grond langs de rivieren. Hun voorkomen is vrijwel beperkt tot Nederland, maar ze zijn erg kwetsbaar. Nieuwe kennis kan helpen deze graslanden te behouden.

false