Nieuws

Behoud van genetische bronnen in de agricultuur

In het kader van het EU prgramma (EC No 870.2004), hebben in de periode 2006 tot 2011 zeventien projecten gelopen betreffende het behoud en gebruik van de genetische bronnen van gewassen, fruit, groente, bomen en dieren.

De behaalde resultaten zijn uitgebracht in een brochure. Het volledige rapport is te vinden via bijgevoegde link, hierbij worden twee projecten uitgelicht. Genetische variatie ligt aan de basis van een gezonde en duurzame veehouderij. Maar we kunnen er niet omheen dat deze variatie, in sommige gevallen ernstig, achteruit gaat. De EU heeft een aantal programma’s ondersteund waarin is gekeken naar de verschillende factoren waarom de variatie zo is gedaald en naar voorwaarden om het behoud van de genen in de toekomst te waarborgen.

Rundvee

Factoren die zorgen voor het succes dan wel het niet kiezen voor een rundveeras zijn te verdelen in genetische en niet-genetische factoren. Een voorbeeld van een genetische factor is de productie capaciteit van een ras, een factor die direct het gebruik ervan bepaald. Een niet-genetische factor zou bijvoorbeeld een verandering in de markt of een verandering in het leven van de boer kunnen zijn. De keuze voor een bepaald ras hangt af van veel verschillende factoren en andere betrokkenen. Naar aanleiding van de gemaakte SWOT analyses (matrix van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) wordt onder andere geadviseerd om behoud van genetische variatie te verweven in beleid en nationale plannen, om te zorgen voor een goede database van bestaande zeldzame rassen en voor gebruiksvriendelijke fokkerijprogramma’s om inteeltbeheersing te optimaliseren.

Het gebruik van lokale rundveerassen zal steeds belangrijker worden. In het kader van dit project is het boek ‘Local cattle breeds in Europe’ uitgebracht, waarin de rundveerassen en hun geschiedenis, populatiegegevens en diverse SWOT uitkomsten staan beschreven. Het boek is te downloaden via de link aan de zijkant van dit artikel.

Delen van data

Om zoveel mogelijk data van diverse genetische bronnen te verenigen is EFABIS opgezet. EFABIS staat voor European Farm Animal Biodiversity Information Systemsnetwork. In EFABIS zijn data van diverse genenbanken, Cryoweb databases en FAO DASD-IS databases van 17 landen aan elkaar gekoppeld.

Contact

SZH


(Bron foto: Eric Elbers, via CGN)