Nieuws

Bekijk de sneak preview van Kenniskiem

Op 1 augustus 2016 wordt de herziene kwalificatiestructuur in het mbo ingevoerd. In samenwerking met docenten uit de AOC’s, onderzoekers en ondernemers werkt het Ontwikkelcentrum met Kenniskiem aan nieuw lesmateriaal dat hierbij aansluit. Wil je weten hoe het materiaal eruit ziet? Er zijn nu voorbeeldhoofdstukken beschikbaar!

Minder kwalificatiedossiers, meer flexibiliteit en actualiteit en focus op kennis en vaardigheden. Dit in een structuur van basis-, profiel- en keuzedelen. De nieuwe kwalificatiestructuur moet zorgen voor een nog betere aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Door meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leggen mbo-studenten een goede basis voor de beroepspraktijk.

Kenniskiem

KennisKiem is een serie leermiddelen voor mbo-groen en kan ingezet worden bij de kerntaken en werkprocessen van de nieuwe kwalificatiestructuur. Doordat het Ontwikkelcentrum in het hele ontwikkelproces nauw met docenten uit de AOC’s, ondernemers en onderzoekers heeft samengewerkt, sluit het materiaal aan bij de actualiteit en beroepspraktijk. Met de flexibel opgezette modules of delen ervan kunnen docenten hun eigen lessen samenstellen. Meerdere modules dekken samen een thema uit kwalificatiedossier af. Daarnaast bevat het materiaal interactieve elementen als video’s, opdrachten, animaties, links en toetsen. De modules zijn zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar en zijn geschikt voor niveau 2, 3 en 4. Voor het niveau 3/4 verschijnen er gedifferentieerde modules. Dit maakt het mogelijk om met meerde niveaus in één groep te werken.

Om een zo groot mogelijke groep docenten en studenten bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur in 2016 te laten beschikken over geschikte leermiddelen, wordt in eerste instantie lesmateriaal voor de basis- en profieldelen van vier kwalificatiedossiers ontwikkeld. Dit zijn: Agro productie, handel & technologie, Dierverzorging, Bloem, groen & design en Voeding

Al deze informatie en meer is op de docentenportal van het Ontwikkelcentrum te vinden. Hier vind je ook de voorbeeldhoofdstukken (rechterkolom).(Bron foto: Ontwikkelcentrum)