Nieuws

Belang zeldzame rassen voor cultuur en natuur

Zeldzame rassen hebben belangrijke culturele waarde en een belangrijke rol in natuurbeheer. Dat was de belangrijkste conclusie van een internationaal seminar op 29 juni bij het CGN in Wageningen voorafgaand aan de promotie van mevrouw Tri Satya Mastutu Widi.

Tri Satya Mastutu Widi promoveerde op het effect van het inkruisen van Westerse rassen op de kleinschalige veehouderijsystemen in Indonesië. Henk Udo (Wageningen Universiteit) presenteerde het werk van Widi. Hij gaf aan dat de culturele waarden van het Madura ras inderdaad leiden tot veel hogere verkoopprijzen voor de dieren en dat zo de culturele evenementen met dieren van dit ras het ras ook veilig stellen.

Gustavo Gandini (Universiteit van Milaan) presenteerde aan de hand van onderzoek met 10 geitenrassen een methode om de culturele waarde en de waarde voor het natuurbeheer van zeldzame rassen te berekenen.

Irene Hoffmann (FAO) presenteerde een wereldwijde inventarisatie waaruit blijkt dat lokale rassen vaak ingezet worden bij culturele evenementen en voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling maar dat de waarden van de lokale rassen voor deze doeleinden veel te laag ingeschat worden.

(Bron foto: SZH)