Nieuws

Belastingvoordelen helpen bos en natuurbeheerders

De fiscale vrijstellingen waar eigenaren van bos- en natuurterreinen gebruik van kunnen maken, dragen bij aan het bereiken van het overheidsbeleid. De administratieve lasten en uitvoeringskosten zijn bovendien niet hoog, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek.

In het Nederlands bos- en natuurbeleid hebben fiscale vrijstellingen een ondersteunende functie. Die fiscale vrijstellingen dragen zonder al te hoge uitvoeringskosten en administratieve lasten bij aan de uitvoering van de doelen van het overheidsbeleid, meldt het rapport 'Evaluatie fiscale vrijstellingen bos en natuur'. Subsidies om hetzelfde effect te bereiken kunnen zo lager blijven. Staatssecretaris Martijn van Dam is content met die conclusie, zo blijkt uit de Kamerbrief die hij begin juni stuurde naar aanleiding van dit rapport.

Zes vrijstellingen

In het evaluatierapport geven de onderzoekers een overzicht van de verschillende vrijstellingen. Er zijn er zes, waarvan drie vrijstellingen voor de inkomstenbelasting van ondernemers in bos- en natuurbeheer en drie vrijstellingen voor overdrachtsbelasting. Zo is er een bosbouwvrijstelling: voor ondernemers in het bosbedrijf is de winst niet belast mits het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moeten de lasten van het bosbedrijf de baten overtreffen. Het rapport meldt dat bijna alle bosbedrijven er gebruik van maken.

Natuurontwikkeling

De andere vrijstellingen voor inkomstenbelasting maken ontwikkeling en instandhouding van bos- en natuurterreinen makkelijker of zorgen dat particulier bezit van bos- en natuur fiscaal aantrekkelijker wordt. De drie verschillende vrijstellingen voor overdrachtsbelasting maken investering in natuur fiscaal aantrekkelijker. Zo zorgen de vrijstelling overdrachtsbelasting WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) en de BBL-vrijstelling (Bureau Beheer Landbouwgronden) dat structuurverbetering van een gebied makkelijker wordt.

Aanbevelingen

Naast de algemene conclusie dat de fiscale vrijstellingen bijdragen aan het bereiken van de overheidsdoelen komt het evaluatierapport met een aantal aanbevelingen. Zo vinden de onderzoekers dat het begrip bos niet helder gedefinieerd is. Staatssecretaris Van Dam zegt in zijn Kamerbrief die aanbevelingen ter harte te nemen. Zo zou je voor het begrip bos een kwantitatief criterium op kunnen nemen van miniemaal 1 hectare bos.

(Bron foto: Pixabay)