Nieuws

België gebruikte minder proefdieren, Engeland meer

Het proefdiergebruik in België daalde in 2012 met bijna 10% ten opzichte van 2011, in Groot-Brittannië steeg het gebruik met 8%.

Bijna 700.000 dieren gebruikt in Belgische laboratoria

De Belgische dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu meldt dat in de 364 Belgische laboratoria 600.986 proefdieren zijn gebruikt. Dit is een vermindering met ruim 9% ten opzichte van 2011 en het laagste percentage sinds 2000. 53% van de proefdieren in 2012 werd gebruikt voor de ontwikkeling en controle van gezondheidsproducten zoals geneesmiddelen. 40% werd gebruikt voor fundamenteel onderzoek in de schoot van de universiteiten van ons land. Ondanks het feit dat hun aantal vermindert, blijven ratten en muizen de meest gebruikte proefdieren (77,8%). Ze worden gevolgd door vissen (9,4%) en konijnen (7,9%). Apen worden bijzonder weinig gebruikt en alleen in het onderzoek naar diabetes.

Meer dan 4 miljoen dieren gebruikt in Groot-Brittannië

In 2012 werden er in Groot-Brittannië iets meer dan 4 miljoen proefdieren gebruikt. Dit is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2011. Volgens de Britse overheid is de toename van het aantal proefdieren vooral toe te schrijven aan een toename in de producten van genetisch gemodificeerde dieren. De productie hiervan telt als dierproef. Dierenbeschermingsorganisaties verwerpen dit argument. Verder zijn deze organisaties ook boos over de toename met 22% van het aantal proeven met primaten.

Situatie in Nederland

De laatste rapportage over het proefdiergebruik in Nederland vond plaats in het najaar van 2012. De rapportage laat zien dat het gebruik in 2011 licht is gestegen ten opzichte van 2010. Op dit moment is de Nederlandse overheid bezig de nationale wetgeving aan te passen aan nieuwe Europese regelgeving.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Shutterstock)