Nieuws

Belonen helpt varkens op het toilet

Op VIC Sterksel is een speciaal varkenstoilet gebouwd dat rekening houdt met het natuurlijke zindelijke gedrag van varkens. Dit verbetert het dierenwelzijn. Het is ook beter voor het milieu, doordat emissies worden beperkt en mest en urine beter kan worden opgevangen en verwerkt.

Varkenstoilet

Het varken is een zindelijk dier. Echter, in de gangbare varkenshouderij moeten varkens hun behoefte doen in dezelfde ruimte waar ze ook hun andere behoeften moeten bevredigen, zoals rusten, eten en exploreren. Dit levert nadelen op voor de leefomgeving van de dieren, maar ook voor de werkomgeving van mensen. Ook leidt dit tot een toename van ammoniakemissie naar de omgeving. Op Varkens Innovatiecentrum (VIC) Sterksel wordt nu een varkenstoilet uitgewerkt en doorontwikkeld. Het varkenstoilet is een aparte ruimte met eigen lucht- en klimaatbehandeling waar varkens mesten en waar mest en urine direct van elkaar worden gescheiden.

Toiletgedrag varkens

De onderzoekers van VIC Sterksel hebben het toiletgedrag van varkens bestudeerd. Varkens zijn slimme dieren, die veel kunnen leren mits dat op de juiste manier gebeurt. Uit de eerste ervaringen is gebleken dat varkens alleen te trainen zijn door ze positief te benaderen. Een varken straffen bij ongewenst gedrag werkt niet, ze gaan daardoor niet vaker het gewenste gedrag vertonen. Belangrijk is dat op het varkenstoilet wordt ingespeeld op basisbehoeften van een varken. Zo moet het toilet groot genoeg om met meerdere dieren tegelijk te mesten en de dieren moeten het toilet op enige afstand van hun ligplaats kunnen gebruiken.  De varkens moeten echter wel toilettraining krijgen. Hoe dit het beste kan wordt momenteel verder onderzocht.

Varkenspension

Het varkenstoilet is ook onderdeel van het Varkenspension, een integraal duurzame varkensstal die uitgaat van de behoeften van het varken en de wensen van de burger. De stal past mooi in het landschap, de varkens zijn zichtbaar voor de burger en het is er prettig werken voor de boer. Andere elementen die bijzonder zijn aan het stalontwerp zijn het verplaatsbare kraambed, de slimme klimaatsturing en geen uitstoot van schadelijke gassen. De biggen worden op het bedrijf geboren en grootgebracht.


(Bron foto: VIC Sterksel)