Nieuws

Bemesting bij appel- en perenbomen

Voor een goede vruchtkwaliteit van appels en peren vormt een evenwichtige bemesting de basis. Daarbij is het niet alleen zoeken naar het juiste evenwicht tussen groei en productie, maar ook de bodem.

Bodemtemperatuur, bodemvocht en groeikracht. Ze spelen allemaal een belangrijke rol in de beschikbaarheid en de opname van de verschillende voedingselementen. En doordat de jaren steeds anders verlopen, zijn ook grote verschillen in de opname te zien. In het artikel ‘Een evenwichtige bemesting bij appel en peer’ uit Management en Techniek zijn de resultaten van drie jaar stikstof-, kalium- en fosforbemesting op een rijtje gezet. Daaruit blijken behoorlijke verschillen.

Advies

Een standaard bemestingsschema bestaat er niet, concludeert de auteur van het artikel. ‘Voor een juiste invulling ga je best verder op bodemanalyses en een analyse van bladeren en/of vruchten. Op deze manier kan er gericht gewerkt worden’, adviseert hij. Het heeft volgens hem immers geen zin om te gaan overdoseren, want te hoge gehaltes aan natrium en fosfor zullen uitspoelen, waardoor er mogelijk op termijn nog strengere normen worden gesteld. Kalium zal niet doorspoelen maar het zorgt voor een onevenwichtige opname van andere elementen. Wanneer het hier fout loopt, duurt het jaren alvorens de balans in de bodem terug in evenwicht is.

Conference

Ook in het artikel ‘Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference’, van het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt, wordt bemesting onder de loep genomen. Tot voor kort werd in de biologische (Belgische) fruitteelt meestal alleen met een snelwerkende stikstofbemesting gewerkt zoals bloedmeel of met een traagwerkende stalmest of drijfmest. Tegenwoordig zijn er ook andere mogelijkheden zoals biologische digestaat en sojaschroot. Proeven hiermee wijzen op een tendens tot (ongewenste) langere scheuten.


(Bron foto: Pixabay)