Nieuws

Beperk chemische middelen met kennis van vijand

Maïs ondervindt vanwege zijn tropische genetische achtergrond en trage jeugdgroei veel concurrentie van onkruid. Door deze vijand beter te leren kennen is chemische bestrijding te beperken.

In het artikel Noodzaak van geïntegreerde onkruidbestrijding in het Vlaamse vakblad Management&Techniek is te lezen dat de meeste onkruiden ontspruiten uit de zaadvoorraad van de bouwvoor. Deze zaden hebben een overlevingsduur van minstens een jaar. Een onkruidbeheersingssysteem zou gericht moeten zijn op onder meer vruchtwisseling, bodembewerking en een snelle bodembedekking.

Vruchtwisseling en bodembewerking

Monocultuur of nauwe vruchtwisseling is niet aan te raden, omdat het ontwikkelingspatroon van onkruid vaak samenvalt met dat van gewas. 'Een gevarieerd vruchtwisselingsplan met afwisselend zomer- en wintervruchten, respectievelijk granen en rooivruchten, strekt tot aanbeveling.' Betreffende bodembewerking worden in het artikel de voor- en nadelen van kerende en niet-kerende bodembewerking genoemd, wordt stilgestaan bij het tijdstip daarvan en wordt gesteld dat regelmatige bodembewerkingen helpen om de zaadvoorraad in de bodem laag te houden.

Goed bemeste onkruiden

Het artikel in Management&Techniek staat boordevol andere tips en aandachtspunten, zoals het uitkiezen van een optimaal zaaitijdstip van maïs gelet op bodembedekking en bladrijkdom – die bepalen de onderdrukkingskracht van het gewas. Ook goed om nog even bij stil te staan is dat goed 'bemeste' onkruiden meer zaden produceren. 'Organische mest, zeker nu met mesttransporten over lange afstand, kan in sterke mate bijdragen tot de verspreiding van onkruidzaden'.

Verder worden diverse onkruidsoorten genoemd en wordt benadrukt wat het belang is van kennis daarvan gelet op keuzes voor herbiciden. Chemische onkruidbestrijding, zo melden de auteurs van het artikel, vormt in een geïntegreerd systeem het sluitstuk. Daarbij stellen zij: 'Het goed gebruik van herbiciden blijft echter een noodzaak om een goede onkruidbestrijding te verkrijgen'.


(Bron foto: Thinkstock)