Menu
Nieuws

Beperk emissie tijdens teeltwisseling

Glastuinders doen hun uiterste best de emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Maar tijdens de wisseling van de teelt kan het toch misgaan. Een flyer brengt emissieroutes tijdens de teeltwisseling in beeld.

false