Menu
Nieuws

Beperkte beschikbaarheid data voor precisielandbouw

In Nederland zijn open data voor precisielandbouw beperkt beschikbaar. Overheden en kennisinstellingen stellen hun data vrij beschikbaar, maar het agrarisch bedrijfsleven is maar weinig bereid tot het delen van data.

false