Nieuws

Beperkte beschikbaarheid data voor precisielandbouw

In Nederland zijn open data voor precisielandbouw beperkt beschikbaar. Overheden en kennisinstellingen stellen hun data vrij beschikbaar, maar het agrarisch bedrijfsleven is maar weinig bereid tot het delen van data.

Precisielandbouw is een data-intensieve activiteit. Om op detail, per vierkante meter of per plant te kunnen bepalen welke teeltmaatregelen uitgevoerd moeten worden, moet je gegevens of data hebben. Je hebt dat nodig over bodem, over klimaat of groei. Veel gegevens kun je verzamelen via waarneming met sensoren: remote-sensing of near-by sensing. Daarnaast zijn er vrij beschikbare data of open data. Dat zijn gegevens die voor iedereen vrij toegankelijk zijn via internet.

Inventarisatie

Wil je toepassingen voor precisielandbouw ontwikkelen dan is het belangrijk in beeld te brengen welke open data beschikbaar zijn. Onderzoekers van Wageningen Plant Research voerden een verkenning uit. Het rapport 'Open data voor precisielandbouw in Nederland' laat zien dat veel data beschikbaar zijn, maar dat er ook belemmeringen zijn.

Open data

In het rapport vind je een overzicht van publiek beschikbare data zoals het Nationaal Georegister, Publieke Dienstverlening op Kaart of Bodemkaarten.nl. Veel van die data worden beschikbaar gesteld door nationale of lokale overheden. Anders is dat met de beschikbaarheid van gegevens door bedrijven. Zo kan vrije beschikbaarheid van data bijdragen aan een effectieve veredeling van planten. Door informatie over genetische eigenschappen van gewassen te koppelen aan locatiespecifieke opbrengstgegevens en gegevens over bodem en klimaat kun je betere genetische selecties maken. Maar veredelingsbedrijven stellen hun gegevens maar heel beperkt beschikbaar meldt het rapport.

Community

Het rapport concludeert dat het vooral de EU, nationale en lokale overheden en kennisinstellingen zijn die hun ruwe en gevalideerde data vrij beschikbaar stellen voor gebruik door derden. Beperkingen liggen op het vlak van bijvoorbeeld datamanagement, licensies, eigendomsrechten en verdienmodellen. Om de voortgang te stimuleren is meer inzet nodig op het gebied van organiseren van open data community. Er moeten nieuwe strategieën ontwikkeld worden voor het vinden van oplossingen voor praktische problemen, voor een goede data-infrastructuur en ondersteuning van gebruikers.

(Bron foto: Thinkstock)