Nieuws

Bescherm big data uit de landbouw

Digitalisering biedt veel mogelijkheden in de agrarische sector. Zo kun je de teelt optimaliseren of diergezondheid volgen. Maar die digitalisering zorgt ook voor er ook voor dat veel data beschikbaar komen. Wie mag ze gebruiken? Hoe kun je data beschermen? Een video maakt veel duidelijk over het gebruik van big data.

Door gebruik te maken van sensoren, drones, gps of andere slimme technieken krijgen agrarisch ondernemers meer inzicht in de bedrijfsvoering. Met de data die beschikbaar komen, kunnen veehouders op afstand het wlzijn van hun dieren in de gaten houden. En je kunt processen in de keten volgen, zo kun je heel precies nagaan waar verontreinigingen door uierontsteking ontstaan. En slimme technieken maken precisielandbouw of geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen mogelijk. Maar die data kunnen ook hun eigen leven leiden, schrijft vakblad Milieu in het artikel 'Plant is koning'.

Eigenaar

De vraag is wie eigenaar is van de data? Wie mag ze gebruiken? Mogen data uit de Franse wijnteelt in Sillicon Valley gebruikt worden? En leidt de digitalisering niet tot ongewenste schaalvergroting in de veehouderij, vraagt vakblad Milieu zich af.

Farm Data Train

Hoe je de agrarische data kunt volgen en veiligstellen, laat een filmpje 'Farm data train' zien dat is ontwikkeld door Wageningen University & Research met enkele andere instellingen. In het filmpje wordt uitgelegd dat het belangrijk is datastromen mogelijk te maken en te gebruiken. maar dat gebruik moet wel FAIR ( Findable, Accessible, Interoperable en Reusable).

Databankenrecht

Dat je data van anderen niet zo maar ongevraagd mag gebruiken is te lezen in de brochure 'Bescherm uw digitale innovaties' van RVO. In die brochure wordt het databankenrecht genoemd. Dat recht beschermt de producent van de dat in een databank tegen het onbevoegd opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de data. Je krijgt dat recht automatisch, mits je een investering hebt gedaan in de bouw van de databank.

(Bron foto: Pixabay )