Nieuws

Bescherm je intellectueel eigendom

Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van het belang van intellectueel eigendom en weten niet hoe ze hun creaties het best kunnen beschermen. Het IE-kompas maakt duidelijk welke rechten er zijn.

Stel je hebt een idee dat je op de markt wil brengen. Je wilt het verder ontwikkelen. Maar hoe kun je je idee beschermen? Intellectuele eigendomsrechten, kortweg IE-rechten, kunnen je beschermen. Er zijn er verschillende, denk aan kwekersrecht, merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht of modellenrecht. Om je te helpen, is het IE-kompas gelanceerd. Na een kort introductiefilmpje kun je de mogelijkheden per sector bekijken: pharma, handel, concepts of vers.

Concurrentiekracht

Het ministerie van Economische Zaken vind het belangrijk dat de informatie over IE-rechten toegankelijk zijn voor iedereen. Ze versterken de concurrentiekracht en de economische groei van bedrijven. Bovendien kunnen ondernemers meer voordeel uit hun innovaties halen wanneer ze gebruik maken van die rechten. Bedrijven kunnen hun kennis beschermen met octrooien of andere IE-rechten en afsrpaken maken over de exploitatie. Bovendien kun je geld en tijd besparen door gebruik maken van verschillende IE-databanken.

Workshops

Om je er in te helpen, organiseert het Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gratis workshops. Je kunt er meer leren over geheimhouding of bescherming van je product. Die workshops worden op verschillende plaatsen in het land gehouden.

Op de website van RVO vind je aanvullende informatie over workshops en de verschillende IE-rechten.

(Bron foto: Thinkstock)