Nieuws

Beschikbare kennis over hernieuwbare brandstoffen gebundeld in korte en aantrekkelijke kennisclips

Logo biobased fuels
Samenvatting
  • Onderwerp
    Hernieuwbare brandstoffen
  • Interessant voor
    Onderwijs
Bekijk de bronnen
Om in 2050 een klimaat neutrale en circulaire economie te realiseren is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen. Om de mogelijkheden en kansen van hernieuwbare brandstoffen te laten zien aan ondernemers en studenten zijn korte kennisclips ontwikkeld.

Voor de vergroening van transport worden de huidige gebruikte fossiele grondstoffen al vervangen door om te schakelen naar elektrisch vervoer en hernieuwbare brandstoffen. Hiervoor zijn grote volumes en opschaling van hernieuwbare brandstoffen nodig, ook omdat niet iedere sector direct en volledig kan omschakelen naar elektriciteit. Voor zwaar transport zoals bij vliegtuigen, schepen en trucks is een brandstof nodig met een hoge energiedichtheid. Vloeibare en gasvormige brandstoffen leveren per eenheid (m3) veel energie en zijn langdurig op te slaan zonder afhankelijk te zijn van schaarse metalen, nodig voor de batterijen.

Kennisclips zijn ontwikkeld

Om de beschikbare kennis over hernieuwbare brandstoffen te borgen, zijn korte aantrekkelijke kennisclips ontwikkeld voor studenten en ondernemers. Deze voor iedereen toegankelijke leermaterialen gaan in op de noodzaak, productie en toepassingsmogelijkheden van hernieuwbare brandstoffen voor transport. De kennisclips gaan over onderwerpen als koolstofreductie, biomassa, fermentatie en geavanceerde vloeibare brandstoffen in diverse branches, zoals de logistiek, autotransport, scheepvaart en luchtvaart. Ook de Nederlandse en Europese regelgeving worden behandeld. De kennisclips zijn gemaakt door bedrijven en kennisinstellingen.

De leermaterialen bestaan uit tien korte kennisclips (5-7 minuten) met bijbehorende kennisvragen. Er zijn zowel Nederlandstalige als Engelstalige kennisclips beschikbaar. De clips zijn beschikbaar op de wiki van Groen Kennisnet.

Partners

Dit project ontvangt financiële steun vanuit de kennis- en innovatieagenda landbouw, water, voedsel, in het kader van Kennis op Maat en wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), Avans Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Platform Hernieuwbare Brandstoffen en HanzeHogeschool.

Meer weten

Meer weten over hernieuwbare brandstoffen of op zoek naar lesmateriaal voor in de klas over een voorbeeld voor de biobased economy? Benieuwd naar de clipjes? De clips zijn hier (Nederlands) of hier (Engels) beschikbaar.

Bronnen

(2)

Meer informatie

(1)