Nieuws

Besmettingshaarden van rundertuberculose

Nederland en België zijn officieel vrij van rundertuberculose. Toch steekt de ziekte soms de kop op zoals afgelopen zomer in Belgisch Limburg.

In de zomer van 2015 zijn er in Belgisch Limburg drie haarden gevonden van met besmetting met rundertuberculose. En in 2013 waren er negen besmettingshaarden in België, schrijft het vakblad VeeteeltVlees in het artikel ‘Rundertuberculose duikt weer op in België’. Ook in Nederland wordt af en toe rundertuberculose gevonden, zo blijkt uit een artikel in Veeteelt. Toch hebben beide landen officieel een tbc-vrije status.

Besmettelijk

Rundertuberculose is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Mycobacterium bovis. De bacterie komt binnen via luchtwegen en mondholte en tast lymfeklieren, longen, nieren, uier, borst- en buikvlies aan. De ziekte heeft een sluimerend verloop: besmette koeien tonen aanvankelijk geen symptomen. In een later stadium hoesten de dieren en vermageren ze. Vanaf het moment dat tuberkels, de ontstekingsprocessen openbreken, verspreidt de bacterie zich. Vanaf dat moment spreek je over open tuberculose.

Zoönose

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, behoort tot de familie van de Mycobacteriaceae waartoe ook vogeltuberculose, paratuberculose en humane tuberculose behoren. De ziekte is een zoönose: de ziekte is overdraagbaar van dier op mens. De mens kan dus ook besmet raken. Belangrijke besmettingsroutes voor de mens zijn onder meer het drinken van ongepasteuriseerde melk en het inademen van de kiem door direct contact met besmette dieren. Daarom is het belangrijk dat besmette bedrijven geïsoleerd worden. Als rundertuberculose wordt aangetroffen is aan- en afvoer van dieren ver boden, evenals mest uitrijden. De melk wordt wel opgehaald want na pasteurisatie is de melk veilig voor consumenten.

Status

Zowel Nederland als België zijn officieel tuberculosevrij. Nederland sinds 1999, België sinds 2003. Toch wordt af en toe een infectiehaard ontdekt. Dat hoeft geen gevolg te hebben voor de tbc-vrije status. Die komt in gevaar indien per jaar meer dan 0,1 procent van de bedrijven een besmetting heeft. Eén enkel besmet bedrijf heeft dus geen gevolgen voor de tbc-vrije status.  

In sommige gevallen komt de ziekte sluimerend in een veestapel voor. Een dier kan gedurende lange tijd geïnfecteerd zijn zonder echte ziekteverschijnselen. Vermoed wordt dat besmettingen vooral plaats vinden door aankoop van besmette dieren. Besmetting via wilde dieren als hertachtigen of dassen is in principe ook mogelijk, maar de kans daarop in België is niet groot, zo is te lezen in het artikel.

(Bron foto: Silo)