Nieuws

Bespaar op kunstmest met gras-klaverperceel

Gras-klaver past mooi in een vruchtopvolging met voeder- of akkerbouwgewassen, meldt Melkvee dat in haar blad bemestingsadviezen geeft en uitlegt waardoor bespaard kan worden op stikstofbemesting.

Klaver -dat zich het beste thuisvoelt op kalkrijke kleigronden- bindt zelf stikstof, waardoor de aanvoer van stikstof beperkt kan zijn. Het advies is om -bij een gras-klaverperceel met 30% klaver- alleen de eerste snede te bemesten, zo is te lezen in het artikel Gras-klaver telen vraagt intensief management.

Fosfaat, kali en zwavel

De eerste snede moet verder, ten aanzien van de overige snedes, bemest worden met minder fosfaat. Melkvee: 'Hierdoor ontwikkelt het gras zich langzamer en krijgt klaver in de eerste snede meer bescherming'. Het bemesten met kali is gelijk aan dat van een gewoon grasperceel en werk je op grond met een (vrij) laag zwavelleverend vermogen is zwavelbemesting aan te bevelen. In het vakblad wordt uitgelegd in welke hoeveelheden dit moet, wat het belang is van het omzetten van de door klaver gebonden stikstof in droge stof (zoals voorkomen uitspoeling), enzovoorts.

Witte en rode klaver

Ook op het vlak van zaaizaadsamenstelling worden adviezen gegeven: zorg -naast het gras- voor 70% rode en 30% witte klaver. 'Witte klaver kan zich, in tegenstelling tot rode klaver, namelijk verspreiden zodat plekken met een matige stand worden ingevuld'. De rode klaver op haar beurt maakt een gras-klaverperceel minder gevoelig voor droogte en kroonroest.


(Bron foto: Pixabay)