Nieuws

Bespeelbaarheid grasmat is optelsom factoren

'Er zijn heel wat factoren die bepalend zijn om in de wintermaanden een goed bespeelbaar stadionveld in natuurgras te hebben', meldt De Tuinaannemer. Met alleen veldverwarming ben je er niet.

In de juni-uitgave van dit Belgische vakblad, artikel De stadiongrasmat, een belangrijk werkinstrument, wordt ingegegaan op de aspecten van een bespeelbare grasmat. Deze aspecten zijn: de 'onderbouw' van een grasmat, veldverwarming, gebruiksprincipes verwarming (nooit laten bevriezen), voldoende licht, extra lucht in wortelzone, watergift, bemesting, dagelijks onderhoud en trainingsinfrastructuur.

Cruciale rol groundsman

In het vakblad wordt benadrukt dat het gebruik van gras bepaalt wat (bijvoorbeeld) de bemestingsbehoefte is van het gewas. Denk aan stadiongras versus gras op oefenterreinen. Verder speelt vooral de groundsman een cruciale rol: hij of zij staat immers in voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en zou daarmee inspraak moeten hebben: of al dan niet gespeeld kan worden. De groundsman zorgt tijdens de wintermaanden bijvoorbeeld ook voor een aangepaste vochtvoorziening bij gebruik van de veldverwarming om uitdroging van de wortelzone tegen te gaan.

Vochtafvoer, maar zeker ook -levering

Het artikel Vochtlevering door de bodem van Grassportvelden in vakblad Fieldmanager van jaren geleden (2005) wordt hiermee actueel. In dit artikel wordt handmatige beregening niet als beste optie gezien vanwege kosten en (toenemende) beperkingen. Geadviseerd wordt om bij de aanleg van natuurgrasvelden niet alleen te letten op een zo snel mogelijke afvoer van overtollig water, maar ook op vochtlévering door te letten op eigenschappen van de bodem en de grondwaterstand.

De lezer maakt kennis met soorten toplagen en ondergronden en de hoeveelheid beschikbaar vocht. In het artikel worden, voor diverse gebruiksdoeleinden, aanbevelingen gedaan. Verder is een grafiek opgenomen waarin snel af te lezen is hoeveel neerslag per maand gemiddeld valt en hoeveel verdampt (over 64 jaar). Voor de duidelijkheid is het speelseizoen gemarkeerd.

Sportterreinen-site

Meer informatie over sportterreinen is te vinden op de website van de organisatie Dutch Turfgrass Research Foundation (die zich heeft hardgemaakt voor de buitengewone leerstoel Turfgrass Ecology [sportgras ecologie]). Thema’s op de site zijn onder meer water, bodem, duurzaamheid, grassen, onkruiden en mossen, omgevingsfactoren en cultuurtechnische maatregelen. Door te klikken op een van de subthema’s (zoals, onder grassen, op plantfysiologie) worden -onderaan de pagina- resultaten uit Groen Kennisnet getoond.


(Bron foto: Pixabay)

Links

(1)