Nieuws

Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij

Intensieve veehouderij zoals varkens- of pluimveehouderij kan leiden tot geuroverlast bij omwonenden. Een onderzoeksrapport geeft overzicht van de beste maatregelen om geuremissie te beperken.

Veehouderijen stoten met hun ventilatielucht geur uit die bij omwonenden kan leiden tot geurhinder. Mensen kunnen er hinder van ondervinden bij hun activiteiten of er stressgerelateerde gezondheidsklachten aan overhouden. Regulering van geurhinder nabij stallen vindt plaats via de Wet geurhinder en veehouderij. Om de geurbelasting te verminderen is het idee de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor te schrijven. Maar dan moet je wel weten wat de BBT's zijn.

Inventarisatie

Daarvoor is een studie uitgevoerd. Het ging om een inventarisatie van beschikbare onderzoeksrapporten en een literatuuronderzoek. Het rapport 'Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij' geeft een overzicht van bestaande mogelijkheden om geuremissies te voorkomen in de stal zoals een verkleind emitterend oppervlak van de kelder, andere roosters of drijvende ballen in de mest. Als 'end-of-pipe' maatregelen worden biofilters of luchtwassers genoemd die een reductie van de geuremissie van 30 tot 45% opleveren. En er zijn ook 'out-of-pipe' maatregelen zoals verhoging van het emissiepunt of verplaatsing van het emissiepunt.

Perspectiefvolle nieuwe maatregelen

Het onderzoeksrapport geeft ook een overzicht van perspectiefvolle nieuwe maatregelen. Voor vleesvarkens worden verschillende mogelijkheden genoemd zoals een verlaging van het ruw eiwitgehalte, het afstemmen van het ruw eiwitgehalte en het gehalte aan fermenteerbare koolhydraten en het minimaliseren van het gebruik van zwavelrijke grondstoffen. Voor de pluimveehouderij zijn er weer andere mogelijkheden zoals een dunnere meststrooisellaag door middel van strooiselmestschuiven of het vaker afdraaien van mestbanden.

Stalontwerpen

De onderzoekers keken ook naar perspectiefvolle emissiearme stalontwerpen. Zo kun je in pluimveestallen werken met afgescheiden strooiselruimten. Of met een varkenstoilet in vleesvarkenstallen. Tot slot noemt het rapport ook enkele nieuwe perspectivolle end-of-pipe maatregelen, maar daarvan is nog te weinig bekend over effectiviteit en toepassing in de veehouderij.

(Bron foto: Shutterstock)