Nieuws

Beste weideboer is zuinig op zijn grasmat

Samenvatting
  • Onderwerp
    Graslandmanagement
  • Interessant voor
    Melkveehouder,
Bekijk de bronnen
Met een goede benutting van gras is veel te verdienen zeggen Jan en Hermineke Vonk. Omdat ze zuinig op hun grasland zijn werden ze in februari 2021 uitgeroepen tot beste Graslandboer 2020.

Met een melkveebedrijf van 108 melk- en kalfkoeien, 37 stuks jongvee en 68 hectare grasland en een productie van 15.000 kg melk per hectare runnen Jan en Hermineke Vonk een relatief extensief bedrijf in de Alblasserwaard op veengrond met een dun laagje klei. Vonk is door het vakblad Veelteelt in februari uitgeroepen tot beste Graslandboer van 2020. Vonk is zuinig op zijn grasland en op zijn koeien, zo blijkt uit een reportage in vakblad Veeteelt.

Volhoudbaarheid

Volhoudbaarheid is een kernwoord in de bedrijfsvoering, het is een alternatief voor het containerbegrip 'duurzaamheid'. In alle facetten van de bedrijfsvoering stuurt Vonk op volhoudbaarheid: van grondgebruik tot graslandbeheer en van veeverzorging tot bedrijfsstrategie. Dagelijks zijn Jan en Hermineke Vonk bezig met gras. 'We willen eruit halen wat er in zit,' zegt Vonk: 'Met een goede benutting van gras is veel te verdienen.' Hij heeft geen goede ervaring met maïs. Vonk vind dat je de grond zoveel mogelijk met rust moet laten. Grasland scheurt hij alleen als er iets verbeterd moet worden aan de ligging.

Om de grasmat in goede conditie te houden is hij er zuinig op. Het meeste landwerk laat hij door een loonwerker uitvoeren, waarbij hij als gouden regel hanteert dat er niet onnodig op het land wordt gedraaid met wagens. En ook op het maaiwerk is hij heel secuur. Hij wil dat de stoppel niet te kort gemaaid wordt om beschadiging en hergroeivertraging te voorkomen.

Beweiding

Omdat hij over een huiskavel van 40 hectare beschikt die voor de koeien goed bereikbaar is, gaan de koeien zo vroeg mogelijk naar buiten en blijven tot in het najaar dag en nacht zo lang mogelijk in de wei. Vonk past het systeem ‘Nieuw Nederlands Weiden’ toe waarbij de koeien na het melken steeds naar een nieuw perceel gaan. Omdat de koeien he gras zo nooit heel kort afgrazen, blijft de groei op peil.

In het artikel legt Vonk uit hoe hij aan de hand van twee wekelijkse versgrasmonsters zijn graslandmanagement aanpast. Hij kan zonodig met bijvoeding inspelen op de actuele voederwaarde van het gras.

(Bron foto: Shutterstock)

Bronnen

(3)