Menu
Nieuws

Bestrijding blauwalgen bij bron

Blauwalgen in het water kunnen zich snel vermeerderen en zo overlast veroorzaken, wanneer er veel fosfaat aanwezig is. Door het aanwezig fosfaat weg te halen, kun je het probleem oplossen, mits je alle fosfaatbronnen aanpakt.

false