Nieuws

Bestrijding Buxusschimmel blijkt mogelijk

De buxus wordt de laatste jaren in snel tempo en in toenemende mate belaagd door een schimmel. Deze tast takken en bladeren aan. Onderzoek wijst uit dat bestrijding mogelijk is.

Sinds 2006 is in opdracht van het Productschap Tuinbouw door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoek gedaan naar de oorzaken en bestrijding van de schimmel Cylindrocladium buxicola. Daarvan is nu het tweede rapport verschenen. Belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bestrijding met chemische en technische middelen en door het gebruik van waardplantresistentie mogelijk is.

Verspreiding

De schimmel verspreidt zich onder andere door bedrijfshandelingen: via mensen, kleding en apparatuur. Insecten en mensen kunnen de schimmel verslepen. Om de Buxusteelt gezond te houden is bedrijfshygiëne dus van het grootste belang.

Bestrijding

Uit het onderzoek blijkt dat tijdige, preventieve behandeling met een aantal toegestane middelen (o.a. Mirage Plus, Switch, Folicur, Ortiva, Flint, Kenbyo, maneb, captan) effectief is. Voor een effectieve beheersing van Cylindrocladium zijn nog veel bespuitingen nodig. Een nieuw middel met een curatieve of stopwerking zou een welkome aanvulling zijn op het middelenpakket.
Een gezonde start van een Buxusteelt helpt. Ontsmetten van stek met een ontsmettingsmiddel is perspectiefvol.

Cultivars

Bijna alle cultivars blijken gevoelig voor de schimmel. Alleen Buxus microphylla ‘Herrenhausen’ bleek niet gevoelig. Verder onderzoek naar ongevoelige en resistente rassen blijft nodig.


(Bron foto: PPO, Wageningen UR)