Nieuws

Bestrijding van de eikenprocessierups

Binnenkort, eind mei, zijn de eerste nesten van de eikenprocessierups zichtbaar op eikenbomen. Om overlast te voorkomen zijn veel gemeenten begonnen met biologische bestrijding. Een beslistool kan helpen het juiste bestrijdingsmoment te bepalen.

De eikenprocessierups vormt sinds 1987 een jaarlijks terugkerend probleem in grote delen van Nederland. In april komen de eerste rupsen uit de eieren en zitten in kleine kluitjes bij elkaar op eikenbomen. Na een paar vervellingen komen de brandharen van de rupsen vrij die voor veel overlast kunnen zorgen. Om de overlast te beperken, bestrijden gemeenten die rupsen op biologische wijze. Ze bespuiten de rupsen met bacteriën of aaltjes. Omdat dit veel vragen oproept bij burgers, is voorlichting over die aanpak belangrijk. Vakblad Boomzorg vraagt zich af of gemeentes - nu ze het werk steeds vaker uitbesteden - wel voldoende aandacht hebben voor de communicatie.

Communicatie

In het artikel 'Wie heeft de communicatietouwtjes in handen wat betreft de eikenprocessierups?' vertelt Vivienne van Santen hoe de gemeente Arnhem het aanpakt. Bewoners krijgen altijd een reactie van de gemeente, meldt Van Santen. Daarnaast plaatst de gemeente op haar eigen website een kaart met de plaatsen waar de rups gesignaleerd is. De aannemers die het werk uitvoeren, hebben ook een rol in het informeren van de burgers.

Groenvoorzieningsbedrijf Wolterinck is een voorbeeld van een aannemer die het werk voor veel gemeentes in de Achterhoek uitvoert. Wat de informatievoorziening betreft, werkt de aannemer samen met de gemeentes. Wanneer burgers vragen hebben, geven ze toelichting.

Beslissingstool

Het groenvoorzieningsbedrijf is gespecialiseerd in de bestrijding van de eikenprocessierups. Om het juiste bestrijdingsmoment met nematoden te bepalen, heeft het bedrijf, net als veel andere bedrijven een beslistool in gebruik genomen die ontwikkeld is door Agrifirm Plant. Het vakblad Boomzorg besteedt er aandacht aan in het artikel 'Nieuwe beslistool Agrifirm Plant helpt Wolterinck bij EPR-behandeling met nematoden'.

De bestrijding met nematoden moet op het juiste moment gebeuren. De aaltjes kun je spuiten vanaf medio april tot medio mei. Je spuit ze 's nachts. De aaltjes blijven ongeveer een nacht in leven en scheiden voor de rups een schadelijke bacterie af. Het beslissingsondersteunend systeem (BOS) helpt je het juiste bestrijdingsmoment te kiezen. Het houdt houdt rekening met alle biologische factoren die invloed hebben op de effectiviteit van de behandeling: het ontwikkelstadium van de rups en de meteorologische omstandigheden.

Meer informatie over bestrijding van de eikenprocessierups vind je in het dossier Eikenprocessierups van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Wageningen UR)