Nieuws

Bestrijding van insecten bij suikerbieten

Door bespuitingen zijn insecten die het gemunt hebben op suikerbieten onder controle te houden. Maar ook hun natuurlijke vijanden kunnen een handje helpen.

De groene perzikbladluis, de zwarte bonenluis en de bietenvlieg. Dit zijn de meest voorkomende insecten die schade kunnen veroorzaken vanaf het zesbladstadium in suikerbieten. In het artikel ‘Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet?’ uit Akker wordt uitgelegd welke schade ze aanrichten en hoe ze het best bestreden kunnen worden.

Zwarte bonenluis

De meeste insecten die voorkomen in de bietenteelt, veroorzaken geen schade. Een deel is zelfs erg nuttig, doordat ze de natuurlijke vijanden zijn van plaaginsecten. De zwarte bonenluis is wel schadelijk, al  veroorzaakt die pas schade aan de suikerbieten als hij in grote aantallen voorkomt. Dat komt omdat hij alleen maar zuigschade veroorzaakt. Een bespuiting is in mei en juni is volgens het artikel pas rendabel als er op meer dan 50 procent van de planten kolonies van meer dan 30 tot 50 bladluizen zitten. 'Begin juli is dit zelfs pas het geval als er op meer dan 75 procent van de planten meer dan 200 bladluizen zitten.'

Vergelingsziekte

De groene perzikbladluis veroorzaakt bij veel lagere aantallen al schade, omdat deze bladluis het vergelingsvirus kan overbrengen die de vergelingsziekte veroorzaakt. Hierdoor worden planten geel en blijven de wortels achter in de groei. Bovendien is het suikergehalte van aangetaste planten vaak veel lager. Ze dienen volgens de auteur bestreden te worden als in mei en de eerste helft van juni meer dan twee groene perzikbladluizen op tien bietenplanten zitten.

Mineergangen

De bietenvlieg zet haar eitjes af op de onderzijde van de bietenplant. De larven kruipen in het bietenblad waar ze het blad tussen de twee buitenste lagen opeten, waardoor mineergangen ontstaan. De eerste generatie vormt meestal geen probleem op percelen met speciaal pillenzaad. De symptomen van de tweede generatie zijn vaak zichtbaar in juli en die van de derde generatie in september. Dat het niet meer is toegestaan om de bietenvlieg na zaai te bestrijden is volgens het artikel in de meeste gevallen geen probleem, omdat een groot percentage van de bietenvliegen en de larven en poppen van de tweede en derde generatie geparasiteerd is.

Foto: Wikipedia, Rasbak