Nieuws

Bestrijdingsmiddelen overschrijden norm in Drents oppervlaktewater

In Drenthe worden veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater gevonden en 14% daarvan overschrijdt de norm. Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vindt de situatie zorgwekkend.

In het oppervlaktewater in Drenthe worden veel verschillende stoffen gevonden, blijkt uit het rapport 'Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe' dat WECF in maart tijdens de Internationale Week zonder Pesticiden uitbracht. Zo werden op 28 locaties 379 keer restanten van 74 verschillende bestrijdsmiddelen gevonden. Van die metingen overschreed 14% de norm van wat toegestaan is. Gemiddeld kwamen er per locatie 14 verschillende bestrijdingmiddelen voor. Op sommige plekken - de zogenoemde 'hotspots' - zoals bij Smilde, Oosterhesselen, Erica, Barger-Compascuum, Klazienaveen en Hoogeveen werden er veel meer middelen gevonden: 25 tot 41 verschillende stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Als basis voor de studie van het netwerk WECF, Women Engage for a Common Future dienden cijfers van de bestrijdingsmiddelenatlas uit 2014. De leden van dit netwerk vinden de cijfers verontrustend omdat ruim de helft van de stoffen op de lijst staan van gevaarlijke stoffen stoffen voor gezondheid en milieu. Het netwerk denk dat de situatie nog wel eens erger zou kunnen zijn omdat 25% van de stoffen door analytische beperkingen niet gemeten konden worden. Bovendien is het onduidelijk of verschillende middelen of omzettingsproducten in een cocktail elkaars werking versterken, of er een synergistische werking is.

Emissie verminderen

Het WECF vindt daarom dat er iets moet gebeuren. 'Het is de hoogste tijd dat politici, drinkwater bedrijven, waterschappen en LTO Nederland duidelijk de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen op gezondheid en milieu inzien, en maatregelen nemen,' aldus het rapport. De provincie Drenthe, Waterschappen en agrarisch ondernemers doen veel om de emissie van bestrijdingsmiddelen te verminderen, maar het is niet genoeg.

Sinds 1988, toen Nederland gemiddeld 20 kilo bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikte, is het gebruik wel gehalveerd. In 2004 was het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw met 6,6 kg per hectare enigszins gestabiliseerd. Het gebruik is in de Nederlandse land- en tuinbouw in 2012 8,5% hoger dan in het jaar 2000, zo meldt het rapport. In 2015 werd gemiddeld 7,9 kg werkzame stof per ha gebruikt, waarvan 39% insecticiden. In de lelieteelt was het gemiddelde gebruik het hoogst: 134,6 kg/ha.

Duurzame landbouw

Het netwerk vindt dat Drenthe moet overstappen naar een duurzame, liefst biologische landbouw, want de genomen maatregelen zijn voor Drenthe - een provincie met zeer kwetsbare gronden - onvoldoende. Drenthe is hekkensluiter als het gaat om duurzame landbouw: in de provincie werd in 2015 slechts 0,66% van het landbouwareaal biologisch bewerkt. De organisatie bracht het rapport uit in het kader van de Internationale Week zonder Pesticiden.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(2)