Nieuws

Bestrijdingsmiddelen veroorzaken soms gewasschade

Chemische bestrijding van ziekten en plagen pas je toe om gewassen te beschermen. Je doodt schimmels of insecten, maar de planten mogen er geen hinder van ondervinden. Toch ondervinden planten soms schade van bespuiting met toegelaten middelen, blijkt uit proeven.

Voordat bestrijdingsmiddelen worden toegelaten, moet er uitgebreid onderzoek uitgevoerd worden naar de werking van het middel. Hoe is de giftigheid? Hoe gedraagt het middel zich in het milieu? Hoe wordt het afgebroken? En levert het geen schade aan het gewas? Die onderzoeken worden uitgevoerd volgens GEP-normen (Good Experimental Practice). Je mag verwachten dat je middelen veilig kunt toepassen op je gewassen.

Gewasveiligheidsproeven

Omdat in de sierteelt in de glastuinbouw een grote verscheidenheid aan gewassen geteeld worden, voert het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) jaarlijks gewasveiligheidsproeven uit met toegelaten bestrijdingsmiddelen. De toelatingsonderzoeken beperken zich immers tot 4 plantensoorten, waarvan 1 kamerplant. Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening bericht hier over in een artikel over de jaarlijkse gewasveiligheidsproeven.

Gewassschade

In de proeven die in 2015 plaatsvonden, zijn een aantal nieuwe en al toegelaten middelen tegen schimmels en mijten getest op verschillende potplanten zoals Azalea, Begonia, Crassula, Kalanchoë. De schade van sommige middelen viel mee, maar er waren er ook die behoorlijk wat schade veroorzaakten. De groei van planten werd soms geremd, soms zelfs sterk geremd. Het vakblad merkt wel op dat in de proeven dubbele doseringen werden gebruikt, waardoor er meer residu overblijft dan in de praktijk. De resultaten geven voor telers houvast welke middelen je veilig kunt toepassen.

Het betreft in dit geal middelen die in België zijn toegelaten. De meeste middelen zijn ook in Nederland toegelaten. Of een middel in Nederland toegelaten is, kun je vinden in de Gewasbeschermingkennisbank.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(4)