Nieuws

Bestuiving door wilde bijen

Wilde bijen leveren een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van gewassen. Hun bijdrage aan de productiewaarde van appels en blauwe bessen bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare.

Alleen al voor de Elstar-appel komt dit voor heel Nederland neer op wel 16 tot 20 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Wageningen UR over de bijdrage van wilde bestuivers bij appel en blauwe bes. De onderzoekers wilden te weten komen wat het landbouwkundige en economische belang is van wilde en gedomesticeerde bestuivende bijen in de productie van twee belangrijke gewasssen: appel en blauwe bes. Dat belang is groot. Zo blijkt dat wanneer geen bestuiving plaats vindt, de appelopbrengst van Elstar 40 % lager ligt dan met bestuiving. Ook bij blauwe bessenrassen vonden de onderzoekers vergelijkbare opbrengstdalingen.

Rendabel

Fruittelers plaatsen vaak bijenkasten om op die manier bestuiving te stimuleren. De honingbij is een belangrijke bestuiver, maar er zijn er meer. In Nederland komen naast de honingbij nog meer dan 300 bijensoorten voor. Deze ‘wilde bijen’ blijken in een opvallend belangrijke rol te spelen bij de bestuiving van de fruitgewassen. Zo nemen ze bij Elstarbomen gemiddeld rond de 60% van de totale bestuiving van appelbloemen voor hun rekening. Op basis van die resultaten schatten de onderzoekers dat dat bijna een kwart (23 - 24%) van de totale vruchtopbrengst in kilogrammen per hectare afhankelijk is van wilde bestuivers. Met de lage winstmarge van Elstar is de teelt zelfs niet langer rendabel zonder aanwezigheid van wilde bestuivers, concluderen de onderzoekers.

Blauwe bes

Ook bij blauwe bes leveren de wilde bijen een belangrijke bijdrage aan de totale bestuiving (18%). Bij de blauwe bessen zijn aardhommels relatief efficiënte bestuivers. De bijdrage van deze bestuivers is lager dan bij Elstar, maar nog altijd substantieel (12%), vinden de onderzoekers. In totaal loopt de bijdrage van wilde bestuivers aan de productiewaarde van appels en blauwe bessen jaarlijks in de duizenden euro’s per hectare, en op landelijk niveau in de tonnen tot miljoenen.

Het onderzoeksrapport maakt hiermee duidelijk dat wilde bijen niet alleen essentieel zijn voor de natuur, maar ook voor de landbouw.

(Bron foto: Pixabay)