Nieuws

Betekenisvolle natuurbeleving

Door de belevingswaarde van een natuurgebied in een korte kernboodschap weer te geven, zorg je dat bezoekers je gebied vinden en optimaal kunnen beleven. De Amerikaanse interpretatiemethode geeft houvast.

Hoe kun je bij potentiële bezoekers interesse wekken voor je natuurgebied? Hoe zorg je dat je met de inrichting van je gebied aan hun verwachting voldoet, dat ze het gebied optimaal beleven en tevreden naar huis gaan? De Amerikaanse interpretatiemethode geeft aanknopingspunten. Op 22 juni is die methode geïntroduceerd in de Veldwerkplaats 'Unieke ‘selling points’ van natuur: over ontdekken en inrichten' van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). De theorie werd gecombineerd met een praktijkvoorbeeld in het Twentse Hof Espelo van Landschap Overijssel.

Interpretatiemethode

Die interpretatiemethode biedt een analytisch model om unieke plekken van een gebied wat betreft natuur, geografie en cultuurhistorie te onderscheiden. Je kunt daardoor natuurbeleving voor een gebied optimaliseren en betekenisvol maken. Een betekenisvolle natuurbeleving is een combinatie van kennis, zintuiglijke ervaringen opdoen en persoonlijke beleving. De analyse geeft je handvatten om datgene wat uniek is voor een gebied te formuleren in een kernboodschap.

Praktijkvoorbeeld

Voordat de deelnemers aan de Veldwerkplaats zelf aan de slag gingen met die methode, maakten ze eerst kennis met het gebied in een rollenspel. Ze bezochten het gebied bijvoorbeeld als 'moeder met kinderen' of '78-jarige man met dochter'. Hun ervaringen namen ze mee in de oefening om aan de hand van een schema de kernwaarden van Hof Espelo te formuleren. Niet makkelijk, zo bleek, om tot een goede kernboodschap te komen voor dit praktijkvoorbeeld.

Aanknopingspunten

Een stagiaire van Hogeschool Van Hall Larenstein, Wout Romijnders, heeft in 2013 de interpretatiemethode toegepast voor drie gebieden in Overijssel waaronder Hof Espelo. In zijn stageverslag 'Beleef de Twentse parels' koos hij voor dit gebeid voor een kernboodschap die de samenwerking tussen boeren en natuur benadrukt en de bijzondere, middeleeuwse geschiedenis van het landgoed uitlicht. De uitwerking van hem heeft aanknopingspunten gegeven die inmiddels opgepakt zijn door onder meer de VVV's van Enschede en Hengelo.

(Bron: Flickr, Foto Henk-Jan van der Klis)