Nieuws

Betekenisvolle stadslandbouw in Almere

Recreatie is de belangrijkste functie van stadslandbouw in Almere. Maar ook voedselproductie is belangrijk: 285 hectare wordt gebruikt voor de productie van lokaal voedsel.

In Almere zijn veel initiatatieven op het gebied van Stadslandbouw. Op 1 januari 2015 waren er 125, zo bleek uit de verkenning 'Stadslandbouw in Almere' die begin 2015 verscheen. Vooral na 2010 was er een spectaculaire toename in veelal kleinschalige initiatieven. Die stadslandbouw is belangrijk voor de stad, zo meldt het rapport. Het dient meerdere functies: recreatie, voedselproductie, beheer van de openbare ruimte, sociale cohesie en educatie.

Maar hoe groot is het effect nu precies? Kun je het direct effect meten? Die vragen staan centraal in een tweede rapport 'Een verkenning van het effect van stadslandbouw: de case Almere' dat eind 2015 verscheen. In dat rapport zetten de onderzoekers een aantal zaken op een rij.

Lokaal voedsel

Ze beperken stadslandbouw tot alle activiteiten die bijdragen aan een lokaal voedselweb. Het gaat dus om initiatieven die voedsel voortbrengen, verwerken of distribueren in een afgebakend gebied. Kinderboerderijen, paardenweides of begrazingsprojecten horen daar niet bij. Uit de verkenning bleek dat er van de 125 initiatieven die in het eerste rapport genoemd waren, 75 overbleven.

Al die projecten beslaan een oppervlakte van 296 hectare, ongeveer 1,2% van van het oppervlakte van gemeente Almere. Daarvan wordt 96% (285 ha) ingezet voor voedselproductie. De omzet van die initiatieven gezamelijk bedraagt 2,3 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro toe te schrijven is aan voedselproductie. Er zijn 3310 mensen betrokken bij de projecten, ongeveer 2% van de bevolking. Maar de stadslandbouw levert niet meer dan 24 banen op.

Hobbymatig

Dat komt omdat er een groot aandeel hobbymatige initiatieven zijn. Die bepalen ook de belangrijkste effecten van de stadslandbouw: participatie, recreatie en educatie zijn de belangrijkste. Stadslandbouw draagt bij aan de omzet van lokaal voedsel, juist omdat er zoveel projecten zijn. Stadslandbouw is vooral een ingewikkeld speelveld, schrijven de opstellers van het rapport, daarom was de verkenning ook zo lastig. Het is bijvoorbeeld moeilijk de productstromen te onderscheiden en te bepalen wat je aan stadslandbouw toerekent.

Bij de analyse is gebruik gemaakt van de tool 'OSA - Stadslandbouw Monitor'. De tool werkt met een set vragen, zo kun je een kwalitatieve analyse maken. Een van de conclusies is dat ambities op het gebied van werkgelegenheid, waardecreatie en gezondheid niet worden gerealiseerd.

(Bron foto Pixabay)