Nieuws

Beter bermbeheer met hulp van veldgids op zakformaat

Samenvatting
  • Onderwerp
    Veldgids Bermbeheer
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener
Bekijk de bronnen
De kwaliteit van bermen staat onder druk. Karakteristieke planten die waardvol zijn voor insecten verdwijnen in rap tempo. Om beheerders handvatten te bieden bij ecologisch bermbeheer, hebben Floron en de Vlinderstichting een veldgids op zakformaat uitgebracht.

Dankzij inspanningen van Piet Zonderwijk veranderende bermbeheer in de jaren zeventig van gazonbeheer naar een beheer van maaien en afvoeren. Maar daar kwam door bezuinigingen de klad in, zo begint de Veldgids Ecologisch bermbeheer. Nu we ons realiseren dat bermen een belangrijke rol spelen in het behoud van biodiversiteit als leefgebied voor diverse planten en dieren, staat het ecologisch bermbeheer weer in de belangstelling. De onlangs verschenen veldgids, die is uitgegeven door Floron en de Vlinderstichting, geeft handvatten voor ecologisch beheer van bermen.

Insecten

Bermen vormen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en insecten, maar dat leefgebied staat sterk onder druk. Met name karakteristeke bermplanten van voedselarme milieus zijn in hoog tempo in aantal achteruitgegaan, zo is gebleken uit een inventarisatie in het kader van de landelijke campagne ‘Mijn Berm Bloeit!' is uitgevoerd. Tussen 2017 en 2020 hebben vrijwilligers bijna 3000 bermen onder de loep genomen.

Voor insecten waardevolle planten als grasklokje en stijve ogentroost werden in niet meer dan 1% van de getelde bermen aangetroffen, terwijl planten van die van voedselrijke gronden houden zoals grote brandnetel juist sterk vertegenwoordigd was.

Beheermethoden

Het veldgidsje, dat gratis te downloaden is, geeft voor veel situaties een advies. Het gidsje geeft antwoorden op vragen als: Wat is het beste maaibeheer? Hoe ga je om met inzaaien en hoe houd je rekening met bijzondere planten en dieren? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende beheermethoden? En het geeft raad bij een aantal praktische problemen zoals de omgang van invsavie exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners.

(Bron foto: Yvonne Huijbens via Pixabay)