Nieuws

Beter boeren met je buren

Veehouders zouden zich vaker af moeten vragen wat hun activiteiten betekenen voor hun omgeving. Contact houden met je buren, sociaal management, is essentieel. Vakblad De Boerin geeft tips voor een beter contact met je omgeving.

Hoe betrek je je buren of omgeving bij je uitbreidingsplannen? Rijd je mest uit op zaterdagmiddag? Of laat je een loonwerker laat op de avond nog werken? Directeur Griet Lemaire van het Vlaamse infocentrum land- en tuinbouw (Vilt) vindt dat veehouders zich veel te weinig afvragen wat hun activiteiten voor hun omgeving betekenen. Ze hebben niet altijd oog voor wat burgers bezig houdt, zegt ze in het artikel 'Beter een goede buur...'

Licence to produce

Toch is dat hard nodig. Veehouders werken voor een markt die hen een 'licence to produce' verschaft. En die licence krijg je alleen als je werkt in overeenstemming met waarden en normen van de markt. Doe je dat niet, dan wordt je bestaansrecht in twijfel getrokken. Het vakblad vat het contact maken met buren, consumenten en burgers samen met de term 'sociaal management'.

Je moet dus luisteren naar wat er leeft, open staan voor burgers en vragen beantwoorden, zoals Liesbeth Hermannssen in Beers dat doet. Naast de melkveehouderij heeft de familie een recreatiebedrijf. Ze krijgt van bezoekers vragen over het weiden van de koeien bijvoorbeeld. Of mensen willen weten waarom de kalveren bij de koe weggehaald worden. Het heeft niet zo veel zin in discussie te gaan, of jezelf te verdedigen, zegt ze. Het beste is gewoon uit teleggen waarom we het doen.

Communiceren

Eerlijk zijn over je bedrijf is een van de vijf tips die het vakblad geeft voor een beter sociaal management. Naast dat je eerlijk moet zijn over de gevolgen voor de omgeving, moet je communiceren. Leg uit wat je doet, want burgers hebben vaak geen idee wat er speelt op een bedrijf. Je moet dit op het juiste tijdstip doen. Maak - bij uitbreidingen bijvoorbeeld - een risico-analyse en leg afspraken vast. Pas eventueel plannen aan, zoals Aad en Afke Kester uit Noordwolde deden bij de nieuwbouw van hun stal. LTO gaf in 2014 met de brochure 'Een goede buur is beter...' die gericht was op gewasbescherming, vergelijkbare tips: communiceren, informeren en luisteren.

Harmonie

Juist vrouwen spelen een belangrijke rol in dit sociaal management meent adviseur Menno Kamminga. Ze komen vaker in aanraking met burgers en bovendien hebben ze een extra sensor voor gevoelens. Het ligt - anders dan bij mannen - in hun natuur om meer om zich heen te kijken. En ook jonge ondernemers lijken meer open te staan voor de omgeving. Ze hebben, anders dan hun ouders, meer oog voor wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Ze vragen zich vaker af 'Waarom doe ik dit?', aldus Kamminga. Ze zoeken naar harmonie met hun omgeving.

(Bron foto: Wageningen UR)