Nieuws

Beter gedrag mountainbikers beloond met routes

Begin jaren negentig dachten terreinbeheerders dat de mountainbike-hype die vaak gepaard ging met natuurverstoring over zou gaan. Dat bleek niet het geval. Na jaren sloeg de negeerfase om in de acceptatiefase. Fietsers gedroegen zich beter en worden nu beloond met vele routes.

In Bosberichten ‘Van negeren tot accepteren’ van Probos wordt stilgestaan bij de relatie tussen beheerders van natuur- en bosterreinen en mountainbikers gedurende een jaar of 25.

Als voorbeeld wordt landgoed Twickel (Twente) uitgelicht: hoe de beherende stichting de samenwerking zocht met de lokale mountainbikevereniging en goed gedrag wilde belonen door een toertocht te organiseren op het landgoed.

Mountainbikeroutes

Van het een kwam het ander: in 2010 volgde een vaste mountainbikeroute op het landgoed. Twickel is niet het enige natuurterrein waar inmiddels vaste routes liggen. Bosberichten: ‘Verder zijn in de afgelopen jaren talloze nieuwe routes geopend en momenteel wordt bijvoorbeeld in geheel Overijssel en op de Utrechtse Heuvelrug gewerkt aan een mountainbikeroutenetwerk’. Zie ook het Groen Kennisnet-bericht ‘Netwerk mountainbikeroutes Utrechtse Heuvelrug’ (15-5-2012) en het hierover verschenen rapport ‘Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug’.

Reguleren

Bosberichten meldt dat ook in andere gebieden actief wordt gewerkt aan het reguleren van het mountainbiken. ‘In een bosgebied op de Veluwe gaat wellicht een proef van start met zoneren in de tijd. Hier was tot dusver mountainbiken verboden.’ Het artikel staat verder onder meer stil bij het kiezen van een reguleringsstrategie, bij criteria waaraan een duurzame mountainbikeroute moet voldoen en bij de effecten van mountainbiken op de natuur.

Onderzoek: overlast en oplossingen

Laatstgenoemde was het centrale onderwerp van een eerder uitgave van Probos: ‘Schade en overlast door mountainbikers; Perceptie of realiteit?' (2004). In dit document zijn resultaten te vinden van onderzoek naar de effecten van mountainbiken in bos- en natuurgebieden. Ook worden oplossingen aangedragen en aanbevelingen gedaan. In Vakblad Natuur Bos Landschap verscheen hierover destijds het artikel ‘Bosbeheer en mountainbiken’.


(Bron foto: Thinkstock)