Nieuws

Beter sociaal klimaat met groene schoolpleinen

Op groene schoolpleinen zijn kinderen aardiger voor elkaar, er wordt minder gepest en er zijn minder ruzies. En kinderen vinden groene schoolpleinen aantrekkelijker, zo blijkt uit onderzoek. Tussen 2014 en 2016 zijn de pleinen van 70 scholen ingericht als groen schoolplein.

Het is belangrijk dat kinderen meer bewegen. Omdat het schoolplein hierin een rol kan spelen, en een groen schoolplein kinderen kan uitdagen, zijn afgelppen jaren veel schoolpleinen opineieu ingericht als een gezond schoolplein: groen, rookvrij en beweegvriendelijk. Om de ontwikkeling tot gezonde schoolpleinen te stimuleren, stelde de overheid in de periode van 2014 tot 2016 voor het project 'Gezonde schoolpleinen' € 6 miljoen beschikbaar. Het project werd uitgevoerd door  RIVM Centrum Gezond Leven, in samenwerking met Jantje Beton, IVN, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. In die periode hebben 70 scholen ondersteuning gekregen bij de herinrichting van het schoolplein.

Effect

Om in kaart te brengen wat het effect is van die herinrichting, keken onderzoekers van Wageningen University & Research wat het effect was op kinderen bij 4 verschillende scholen. Bewegen kinderen meer? Heeft het schoolplein invloed op het sociaal klimaat? Ze namen vragenlijsten af en concentratietesten. De jongere kinderen droegen bovendien een week lang eenversnellingsmeter en een gps zodat de onderzoekers een goed beeld van het beweeggedrag kregen.

Speelmogelijkheden

In het rapport 'Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen' doen de onderzoekers verslag van hun bevindingen. Over het geheel is de waardering van de kinderen voor het nieuwe plein hoger dan voor het oude plein, vooral onder de jongere kinderen. De heringerichte pleinen komen vooral gevarieerder over, zowel qua beleving als qua speelaanbod. Ze zijn ook groener dan voor de herinrichting. De kinderen zien met name meer speelmogelijkheden en variatie hierin.

Sociaal klimaat

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren dat kinderen meer bewegen. Er zijn wel wat verschillen tussen de vier basisscholen. Op sommige scholen lijken de kinderen wel wat meer te bewegen. Wat duidelijker is het effect op het sociale klimaat op het plein, dat verbetert. Er staan in de pauzes minder kinderen aan de kant, er zijn minder ruzies zijn en er wordt minder gepest op het schoolplein. Op sommige scholen is dit effect sterker bij de jongere kinderen, op andere bij de oudere kinderen. Dit verbeterde sociale klimaat lijkt door te werken in het emotioneel welbevinden van het kind, schrijven de onderzoekers.

Aanbevelingen

In het rapport 'Monitoringsonderzoek Gezonde Schoolpleinen' beschrijven onderzoekers het proces van de herinrichting en doen ze aanbevelingen voor andere scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat de oude situatie van de schoolpleinen over het algemeen onaantrekkelijk werd gevonden. De nieuwe gezonde schoolpleinen wordem goed gebruikt door leerlingen en buurtkinderen. Als aanbevelingen adviseren onderzoekers een projectteam voldoende divers samen te stellen en buurtbewoners te betrekken. Een andere aanbeveling is het halen van een gezonde- schoolvignet en het realiseren van een buitenlokaal. Het project heeft maar dan de helft van de landelijke scholen geïnspireerd om ook een gezond schoolplein te willen.

(Bron foto: Shutterstock)