Nieuws

Betere aanpak voedselveiligheid

De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.

Naar aanleiding van de fipronilcrisis bracht de Commissie Sorgdrager in juni 2018 het advies ‘fipronil in eieren’ uit. In dat advies kwam de commissie met een aantal aanbevelingen voor de eiersector, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Het in december 2018 uitgebrachte Actieplan Voedselveiligheid gaat in op die aanbevelingen. Welke activiteiten zijn ondernomen? Wat zijn de resultaten? Of wat gaat er nog gebeuren?

Eiersector

Uit het actieplan blijkt dat de eiersector de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager voortvarend heeft opgepakt. Zo is de besluitvorming binnen IKB Ei gewijzigd door een onafhankelijke Raad van Beheer IKB in te stellen. Er is een aanpak voor alle plaagdieren opgesteld en is er een laagdrempelig meldpunt ingericht voor signalen, meldingen van fraude en/of gevaar voor volksgezondheid en dierenwelzijn. IKB Ei is ook begonnen met het uitwerken van een programma voor monitoring van kritische stoffen in de eierketen. Hierbij worden eieren gemonitord op een breed spectrum van residuen van kritische stoffen.

NVWA

Ook de werkwijze binnen de NVWA is aangepast, zo is te lezen in het actieplan. De NVWA moet nu snel en slagvaardig kunnen handelen zodra signalen over onveilig voedsel binnenkomen. Die signalen komen zoveel mogelijk binnen op één plaats binnen, en die signalen worden vervolgens zorgvuldig gevolgd, net als de afhandeling ervan.

Toch kan er zich in de toekomst weer een incident of crisis voordoen op het gebied van voedselveiligheid. Om snel en slagvaardig te handelen is er een crisisdraaiboek voedselveiligheid opgesteld en zijn de afspraken over de crisiscommunicatie verduidelijkt.

Voedselveiligheid

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben het actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Minister Bruins constateert dat er veel verbeteringen in gang zijn gezet. Minister Schouten vindt dat de aanpak met de eierketen navolging verdient. In een bericht van de Rijksoverheid zegt ze dat beide ministeries alle dierlijke en plantaardige sectoren zullen vragen het voorbeeld van de eiersector te volgen en de borging van de voedselveiligheid in hun sectoren te toetsen en zo nodig aan te scherpen.

(Bron foto: Shutterstock)