Nieuws

Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting

Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen.

Er is steeds meer belangstelling voor duurzaam beheer van de bodem. Boeren en loonwerkers zien de noodaak in de bodemdruk door te zware machines te beperken om zo bodemverdichting te beperken. Beperking van de bodemverdichting staat ook bij beleidsmakers bij overheden en waterschappen op het netvlies. Ze zien vooral heil in kleinere en lichtere machines.

Bodembelasting

Maar brancheorganisatie Cumela denkt dat dit nog toekomstmuziek is. In het artikel 'Bodemdruk aan banden' in vakblad Grondig betoogt de organisatie van loonwerkers dat je veel kunt bereiken met verbeterde technieken, lagere bandenspanning of een beter management.

De machines hebben een maximale omvang bereikt. Voor vervoer op de openbare weg zijn de grenzen zo'n beetje bereikt als je kijkt naar lengte, breedte, hoogte en aslast. Om de bodembelasting dan toch te verminderen kun je veel met nieuwe bandentechnieken of rupstechnologie. Je zorgt dan voor een groter contactoppervlak bij een gelijkblijvende wiellast. Bandendrukwisselsystemen worden steeds geavanceerder, schrijft het vakblad. Naast vermindering van de bodemdruk levert dat bovendien vaak een lager brandstofverbruik op.

Management

Als het om management gaat kun je ook veel bereiken, bijvoorbeeld door werkzaamheden beter te plannen. Werken in een te nat veld moet je vermijden. En door bovenover te ploegen, in plaats van het rijden door de ploegvoor, kun je verdichting van de ondergrond voorkomen.

(Bron foto: Graham Hobster via Pixabay)

Links

(1)