Nieuws

Betere bedrijfsvergelijking met effectieve lactatie

Om de melkproductie per koe uit te drukken, is de productie een in 305 dagen een goede maat. Zo was de gedachte tot voor kort. Maar bij koeien met een kortere periode van droogstand, verloopt de lactatie anders. Je kunt koeien beter vergelijken met de effectieve lactatie.

Gebruikelijk is dat melkkoeien voor het afkalven 6 tot 8 weken droog staan. Ze worden tijdelijk niet gemolken waardoor de uier opdroogt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat doormelken of verkorten van de droogstand zinvol kan zijn. Het kan gunstig uitpakken voor de energiebalans en gezondheid van de koeien. Een verkorte droogstand heeft invloed op het lactatieproces. Die koeien produceren per dag minder melk, ze produceren langer melk. En het eiwitgehalte van de melk is hoger. Omdat ze in het begin van de lactatieperiode minder melk produceren, terwijl de voeropname hetzelfde blijft, is hun energiebalans gunstiger. In het project WhyDry is veel kennis opgebouwd.

Lactatieperiode

Probleem is dat het lastig is de melkproductie van koeien te vergelijken, zeker op bedrijven die koeien met verschillende droogstandlengtes hebben. De gangbare maat, de 305-dagenproductie is geen juiste maat. Koeien met kortere droogstandsperiodes produceren per dag minder melk, maar ze worden wel langer doorgemolken. Wageningse onderzoekers komen daarom met een andere maat, de 'effectieve lactatieperiode'.

Melkproductie

Vakblad Veelteelt legt in het artikel 'Nieuwe maat voor melkproductie' uit hoe het werkt. Gedurende de hele lactatieperiode, de periode tussen twee droogstandsbeslissingen, wordt de productie gemeten. Die droogstandsbeslissing vindt meestal 60 dagen voor het afkalven plaats. De effectieve lactatieproductie geeft weer hoeveel melk er in die periode gemiddeld per dag is geproduceerd. Daarmee kun je koeien met verschillende droogstandslengtes en tussenkalftijd goed vergelijken.

(Bron foto: Thinkstock)