Nieuws

Betere bodem met rubberen rupsen

Met grote machines kun je in korte tijd veel werk verzetten, maar door hun hoge gewicht drukken ze de bodem samen, met alle gevolgen van dien. Het probleem is deels op te vangen met speciale banden.

In het artikel 'Lagere bandendruk vermijdt bodemverdichting' wordt uitgelegd wat het gevaar is van al die zware machines op het land: "De bodem kan de druk van deze machines niet dragen, zeker  niet wanneer het veld in het voorjaar nog onvoldoende opgedroogd is of na een periode van veel regen in het najaar. Door het gewicht van de machines wordt de bodem samengedrukt, waardoor  er minder ruimte is voor lucht en water en plantenwortels in hun groei belemmerd worden." De verdichte bodem zorgt ervoor dat gewassen oppervlakkig wortelen. Hierdoor kunnen ze de stikstof en het water dieper in de bodem niet bereiken, met minder opbrengst als gevolg. Het verlagen van de druk die de machines op de bodem uitoefenen, is dus belangrijk.

Lage druk op het veld

De oplossing die in dit artikel wordt gegeven, is het uitrusten van de zware machines met een bandendrukwisselsysteem. Met een dergelijk systeem kan de bandenspanning op de akker flink worden verlaagd, zodat de band meer afgeplat wordt en minder druk op de bodem uitoefent. Als de trekker weer de openbare weg op rijdt, kan de bandenspanning weer worden verhoogd om veilig op de weg te rijden. Het leeg laten lopen van de banden van 2,5 naar 0,9 bar, gaat redelijk snel. Het oppompen duurt langer, afhankelijk van hoe groot de compressor is en hoeveel lucht er in de band gaat.

Rups als alternatief

Een alternatief voor (zachte) banden, is de rupsband of 'track' die in het filmpje 'Onderzoek universiteit Wageningen UR: Track beter voor ondergrond dan UltraFlexband' wordt getoond. Bij de rupsband zorgt de grotere opppervlakte van het loopvlak voor een lagere druk op de bodem dan de zogenaamde UltraFlexbanden die ook met het oog op bodemverdichting ontworpen zijn. Doordat de rupssystemen technisch een stuk ingewikkelder in elkaar zitten, zullen ze waarschijnlijk wel een stuk duurder zijn dan traditionele banden.

Wiellast verdubbeld

Meer inzicht in de achtergrond van de problemen wordt gegeven door Bert Vermeulen, onderzoeker van Wageningen UR in het artikel 'Wiellast is verdubbeld'. Hij vergeleek de wiellasten van dertien machines uit het  topsegment van 1980 met negentien topmachines uit 2010 en hij berekende de drukeffecten daarvan op en in de grond. Uit het onderzoek bleek dat de wiellasten in dertig jaar zijn verdubbeld en dat hierdoor ondanks bredere banden en lagere bandenspanning de druk op de ondergrond alleen maar is toegenomen.


(Bron foto: Pixabay)