Nieuws

Betere bodem onder oud grasland

Naarmate grasland ouder wordt, bouwt het organische stof op in de bodem. Dat heeft een positief effect op bodemstructuur. Oud grasland, grasland ouder dan 20 jaar, presteert op een aantal factoren beter dan jong grasland.

Van de 1 miljoen hectare grasland in Nederland is 70% blijvend grasland. Een deel van dat grasland is oud, ouder dan 20 jaar. Die graslanden zijn 20 jaar lang niet gescheurd en opnieuw ingezaaid. Er zijn zelfs graslanden die meer dan 50 jaar oud zijn, zo is te lezen in de brochure 'Goud van oud grasland: bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei' van het Louis Bolk Instituut.

Organische stof

Onder blijvend grasland wordt de bodem met rust gelaten. Grasland creëert zo een stabiel bodemmilieu waarin organische stof wordt opgebouwd. Ga je grasland vernieuwen: ploegen en opnieuw inzaaien, dan wordt de organische stof afgebroken. Dat kan aanleiding geven tot uitspoeling van stikstof. Bovendien heeft het een verstorend effect op het bodemleven.

In het onderzoeksproject 'Goud van Oud Grasland' vergeleken onderzoekers twintig graslandpercelen op tien melkveebedrijven in Friesland en Groningen. Jonge graslanden, percelen jonger dan 10 jaar, werden vergeleken met graslanden ouder dan 20 jaar. De onderzoekers keken naar verschillende aspecten: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding, beworteling en ondergrondse biodiversiteit.

Bovenlaag

Oud grasland blijkt een aantal voordelen te hebben. Zo is het organische stofgehalte hoger, de bodemstructuur in de bovenste laag beter en daardoor is de waterinfiltratie ook beter. Maar in diepere lagen zagen de onderzoekers geen significante verschillen. De wortels van oud grasland lijken zich vooral in de bovenlaag te concentreren. Uiteraard keken de onderzoekers ook naar het het bodemleven, in dit geval de biomassa aan regenwormen. Ze konden significant verschil aantonen tussen oud en jong grasland.

De brochure en de resultaten van het onderzoeksproject, dat is uitgevoerd door Projecten LTO Noord, Hogeschool van Hall, werden op 15 maart gepresenteerd tijdens de themadag 'Bodem onder grasland' in Leeuwarden.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(3)