Menu
Project

Betere N-benutting en bodemkwaliteit door kringloopboeren

Projectleden in het veld
Bron foto: J. Pilat, Noardlike Fryske Wâlden
Kringlooplandbouw is een veelbesproken begrip. In de toekomstige landbouwvisie wordt gekeken naar hoe kringlooplandbouw vorm kan krijgen en een rol kan spelen in het Nederlandse landbouwsysteem. In het gebied van de Agrarische Natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is al decennia lang een grote groep agrariërs actief met het sluiten van kringlopen op hun bedrijf en in hun omgeving. Een groep van ongeveer 15–20 agrariërs, die hoofdzakelijk bestaat uit melkveehouders en gemengde (vee)bedrijven, wil in dit nieuwe project samen optrekken om de kennis en ervaring over kringlooplandbouw verder te optimaliseren en een stap verder te brengen.