Project

Betere stal voor Koe en Klimaat

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Noord-Brabant /Utrecht/ Zuid-Holland
 • Thema
  Staloptimalisatie Koecomfort
 • Projectregeling
  SABE Regeling
Meer informatie
Het project Betere stal voor Koe en Klimaat gaat over het optimaliseren van de stal, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn/diergezondheid, arbeidsefficiëntie, milieu en de rentabiliteit. Het project is tot stand gekomen door de zoektocht van melkveehouders naar de juiste oplossing om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de overheid, die het steeds lastiger maakt om op een eigen manier het bedrijf te runnen. Ze willen graag de stal integraal aanpakken om ook andere aspecten als dierenwelzijn, diergezondheid, koecomfort en de reductie van broeikasgassen te verbeteren om een beter verdienmodel te creëren. Hiervoor is inzicht in de stal nodig en inzicht in de relatie/interactie tussen stalinrichting, dierenwelzijn, rentabiliteit en milieu.

Aan dit project doen ruim 40 veehouders mee uit de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. De veehouders zijn verdeeld in 4 groepen die worden begeleid door DLV Advies. Twee jaar lang krijgen de deelnemers individuele coaching in combinatie met praktische kennisoverdracht tijdens studiegroepen en demonstraties/excursies. Aan de basis ligt de koecomfortcheck die op het bedrijf van iedere deelnemer wordt uitgevoerd.

Het doel voor de melkveehouders in dit project is dat ze kennis en inzicht krijgen in een integrale aanpak om hun eigen stal aan te passen, om te voldoen aan de toekomstige wet- en regelgeving omtrent ammoniak en daarbij het koecomfort (diergezondheid en dierenwelzijn) verbeteren.  

Er zijn 4 groepen gestart met dit project (in totaal ruim 40 veehouders) in Utrecht, Noord-Brabant (2) en Zuid-Holland. Gedurende het project vinden individuele bezoeken plaats op ieder bedrijf, waarbij een specialist samen met de melkveehouder kijkt naar de sterke punten en verbeterpunten op het bedrijf door middel van een koecomfortcheck en een bedrijfsgebonden plan van aanpak. Daarnaast vinden er verspreid over 2 jaar een 10-tal groepsbijeenkomsten plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn er specialisten van DLV Advies en/of externe sprekers aanwezig. De inhoud van de bijeenkomsten wordt mede bepaald door de wensen van de deelnemers. Vooralsnog staan op de agenda: kennismaking en doelen stellen;

 • financiële kansen koecomfort;
 • emissiearme vloeren: klauwen en hygiëne;
 • rust en ruimte in de stal;
 • vruchtbaarheid;
 • uiergezondheid;
 • klauwgezondheid;
 • stalklimaat, hittestress;
 • verbeteren voer- en wateropname;
 • evaluatiebijeenkomst waarin elkaars plan van aanpak wordt besproken.

Per onderwerp is er aandacht voor het financiële belang van koecomfortverbetering.