Nieuws

Betere uiergezondheid na selectief droogzetten

Twee jaar ervaring met selectief droogzetten laat zien dat er geen negatief effect is op de uiergezondheid van koeien. Je ziet eerder verbetering dan verslechtering.

Hoe gaat het met de uiergezondheid van melkkoeien nu veehouders twee jaar lang hun koeien selectief droogzetten? Otlis Sampimon, vroeg zich dat af en name contact op met veeverbeteringsorganisatie CRV die over veel data beschikt. Vakblad Veeteelt schrijft er over in het artikel De balans na twee jaar selectief droogzetten.

Celgetal

Het droogzetten van koeien is het tijdelijk niet melken van een koe, waardoor de uier opdroogt. Tijdens die droogzetperiode was het gebruikelijk antibiotica toe te passen om infecties te voorkomen. Maar met de richtlijn selectief droogzetten, die twee jaar geleden is ingevoerd is, is dat antibioticagebruik beperkt. Bij koeien met een celgetal lager dan 50.000 cellen per milliliter of bij vaarzen met een celgetal lager dan 150.000 cellen per milliliter komen er bij selectief droogzetten geen droogzetantibiotica meer aan te pas. Het celgetal is het aantal cellen, merendeels witte bloedcellen dat je in een milliliter melk vindt. Het getal is een indicator voor de uiergezondheid.

Trend

Onderzoeker Kirsten Huijps van CRV zocht uit wat het effect is van deze richtlijn op de uiergezondheid. Ze selecteerde duizend Nederlandse bedrijven en keek naar de ontwikkeling van getallen in een periode van vijf jaar. Zo analyseerde ze de bedrijfscelgetallen en de percentage nieuwe infecties gedurende de hele lactatie. Bovendien keek ze naar heet percentage dieren met een verhoogd celgetal. Haar conclusie is dat er nauwelijks achteruitgang te zien is. 'De trend is eerder dat de uiergezondheidskenmerken licht verbeteren dan verslechteren', aldus Huijps Gemiddeld komt het celgetal in de tank uit op 193.000 cellen per milliliter.

Hygiëne

Zo blijft het gemiddeld celgetal stabiel, terwijl het percentage nieuwe infecties over de hele lactatie, gemiddeld 9%, licht daalt. Het percentage koeien met een verhoogd celgetal is afgenomen van 20% in 2011 naar 18,5% in 2015. Huijps keek ook naar wat er gebeurt in de droogstand. Hoe zit het met koeien die met een laag celgetal de droogstand ingaan en met een hoog celgetal de droogstand uitkomen? Dat percentage is een beetje gestegen, van 18% naar 21%. Maar er zijn ook koeien die genezen tijdens de droogstand. Ze gaan met een hoog celgetal de droogstand in en hebben na afkalving een lager celgetal. Dat percentage lijkt ook licht te stijgen. Daar tegenover staat dat er minder koeien met een hoog celgetal de droogstand in gaan. Dat percentage was 29% in 2011, in 2015 24%.

Huijps denkt dat melkveehouders schoner zijn gaan werken. Er is meer aandacht voor hygiëne rond het droogzetten. Rust, reinheid en regelmaat zijn belangrijk, vindt ze. Zorg voor ruime en schone boxen, is haar advies, en controleer de koeien regelmatig.

(Bron foto: Pixabay)