Menu
Nieuws

Betrek ‘vergeten gebied’ bij ruimtelijke vraagstukken

Lanschap Nederland
Bron foto: Aerovista Luchtfotografie, Shutterstock
Ruimte is een schaars goed in Nederland. En juist direct rondom stedelijke bebouwing is vaak grond beschikbaar. Dat biedt mogelijkheden voor maatregelen tegen hittestress, overstromingen en het verbeteren van de waterkwaliteit.

false

Bronnen

(1)