Nieuws

Beukenbladluisbestrijding met gaasvliegen

Door gaasvlieglarven uit te zetten, kun je de aantasting door beukenbladluis sterk verminderen. Het onderdrukkend effect is beter dan wanneer je kostbare larven van lieveheersbeestjes uitzet.

De bestrijding van beukenbladluis is lastig. Er zijn chemische middelen die je kunt inzetten en je kunt ze bestrijden met lieveheersbeestjes, maar de kostprijs daarvan is hoog. Medewerkers van Hogeschool Gent onderzochten in samenwerking met het Vlaamse departement van Landbouw & Visserij of je beukenbladluis kunt bestrijden met gaasvliegen. Uit eerder onderzoek bleek al dat die natuurlijke vijanden een onderdrukkend effect hadden.

Proefvlakken

Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening beschrijft in het artikel  'Gaasvliegen ook een hulp in beheersing beukenbladluis' dat onderzoek. Op een boomkwekerij werden half mei op vijf verschillende proefvlakken lieveheersbeestjes en gaasvliegen uitgezet in verschillende dichtheden. Per m² 5 lieveheersbeestjeslarven, 10, 18 of 40 gaasvlieglarven. Het vijfde proefvlak was onbehandeld. Op het overblijvende deel van het perceel werd chemische bestrijding toegepast.

Onderdrukkend effect

Uit de proeven blijkt dat de gaasvlieglarven een week nadat de larven waren uitgezet al een duidelijk onderdrukkend effect hadden. Maar dat effect was van korte duur  Na twee weken nam de aantasting weer toe. Dat zou  te maken kunnen hebben met de levenscyclus van de gaasvlieg, denken de onderzoekers. Na twee weken verpoppen de larven en nemen geen voedsel meer op. Lieveheersbeestjes hadden geen onderdrukkend effect. En de onderdrukking door gaasvliegen was zo sterk als bij een chemische bestrijding.

Eindbeoordeling

Tijdens de eindbeoordeling, op 22 juni, bleek dat de aantasting door de beukenbladluis in de percelen met gaasvliegen (midden en hoge bezetting) minder hevig was dan in andere percelen, ook in de percelen waar chemische bestrijding was toegepast. Een verklaring kan zijn dat je bij de chemische bestrijding ook de natuurlijke vijanden doodt. De onderzoekers concluderen dat de resultaten van dit onderzoek laten zien dat het uitzetten van gaasvlieglarven de aantasting door de beukenbladluis sterk kan verminderen.

(Bron Flickr foto: Frans)