Nieuws

Bevolking voorzien van vitamine D via voeding

De vitamine D inname is bij velen te laag. Via verrijkte voedingsmiddelen is het mogelijk om bij een groot deel van de bevolking en in het bijzonder bepaalde groepen te komen tot adequate inname.

Dit is te lezen in een tweetal rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM onderzocht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of het mogelijk is om de vitamine D inname te verhogen via voedingsmiddelen. Gekeken is hoeveel kan worden toegevoegd zonder dat de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname door het merendeel van de algemene Nederlandse bevolking (2-70 jaar) wordt overschreden.

Daarbij is onder meer rekenening gehouden met inname van vitamine D via supplementen (zoals pillen) en via niet-verrijkte voeding. Een te lage inname kan vele gezondheidsproblemen veroorzaken. Een te hoge inname kan een te hoog calciumniveau in het bloed of de urine veroorzaken, wat bijvoorbeeld kan leiden tot nierstenen.

Verrijkte smeerbare vetproducten

In het ene rapport is gekeken naar de Nederlandse bevolking als geheel. VWS wilde weten wat de maximale dagdosering van vitamine D-supplementen zou moeten zijn als het het vitamine D gehalte in -specifiek- smeerbare vetproducten (bijvoorbeeld margarine en halvarine) wordt verhoogd. Kan het gehalte verhoogd worden van van 7,5 microgram per 100 gram tot 4,5 microgram per 100 kcal - het huidige maximale wettelijke niveau? Het RIVM concludeert: 'De veilige maximale dagdosering vitamine D in supplementen zal hierdoor iets afnemen dan als wordt uitgegaan van de huidige vitaminering van bepaalde vetproducten volgens het convenant smeerbare vetproducten'.

Tegelijkertijd zal, door de verhoging van de gehaltes in smeerbare vetten, de vitamine D inname substantieel toenemen in de Nederlandse bevolking. 'Het percentage mensen met een inadequate inname zal hierdoor dalen'. (Zie het rapport Veilige maximale dagdosering vitamine D in voedingssupplementen).

Surinaamse afkomst en ouderen

In het rapport Mogelijkheden voor verhoging van vitamine D inname door verrijking van voedingsmiddelen zijn de bevindingen opgetekend uit een scenariostudie naar de effecten van verrijkte voedingsmiddelen op specifiek zelfstandig wonende ouderen en personen van Surinaamse afkomst. Geconcludeerd wordt: 'Waar in de huidige situatie (referentie) vrijwel alle zelfstandig wonende ouderen een inadequate vitamine D inname hebben, is het mogelijk om dit met verrijking van bepaalde voedingsmiddelen te verhogen tot een adequate inname voor een groot deel van de ouderen zonder dat de UL wordt overschreden bij het merendeel van de algemene bevolking van 2-69 jaar' (UL: Tolerable Upper Intake Level, maximale [veilige] dagdosering).

Producten die zich voor ouderen lenen om verrijkt te worden, zijn bijvoorbeeld melk, yoghurt en smeerbare vetten. Ten aanzien van de andere onderzochte groep wordt geconcludeerd: 'Van de bestudeerde scenario’s leidt verrijking van melk en vruchtendrank met 5 microgram vitamine D per 100 g tot de grootste stijging in de vitamine D inname van personen van Surinaamse afkomst, zonder overschrijding van de UL bij de algemene bevolking van 2-69 jaar'.

Zie ook het nieuwsbericht van het RIVM over beide rapporten: Mogelijkheden voor hogere vitamine D inname door risicogroepen, en een eerder nieuwsbericht op Groen Kennisnet over de veilige inname van vitaminen en mineralen: Vitamines en mineralen: hoeveel is gezond?


(Bron foto: Pixabay)