Nieuws

Bevorderen gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl, met daardoor minder kans op ziektes, wie wil dat nu niet? Helaas blijkt dit een moeilijke opgave voor veel mensen. Een groot deel van de Nederlanders heeft een ongezond voedingspatroon.

Met een ongezond voedingspatroon hebben mensen een verhoogd risico op bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Dit is geen prettig vooruitzicht. Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek heeft een overzicht gemaakt van welke factoren belangrijk zijn bij een gezond voedingspatroon en hoe gezonde voedingskeuzes gestimuleerd kunnen worden.

Voedingskeuzes

Bij het maken van gezonde voedingskeuzes zijn drie factoren van belang. Namelijk de voeding zelf, het individu en de omgeving.

Wat betreft de voeding zelf is het probleem dat de meeste mensen voeding met veel vetten en suikers lekker vinden. Dit heeft als gevolg dat we hier teveel van eten.

Als gekeken wordt naar het indivdu bepalen routines en gewoontes grotendeels wat we eten. We eten namelijk wat we gewend zijn te eten. Als je gewend bent na het eten een toetje te nemen, zal je lichaam ernaar snakken na het eten een toetje te krijgen. Veel voedingskeuzes worden onbewust gemaakt. De mate waarin onbewuste voedingskeuzes gemaakt worden verschilt tussen individuen en situaties. Er zijn grote verschillen tussen individuen in de mate waarin zij zelf hun aandacht, emoties, impulsen en gedrag kunnen sturen.

Naast voeding en het individu is de omgeving belangrijk. Te denken valt aan de manier waarop de voedselomgeving is ingericht en de sociale norm binnen een groep. Ongezond voedsel is overal om ons heen en we worden dagelijks verleid om het te eten. Sociale huurwoningen staan vaak op minder gezonde plekken en met minder mogelijkheden om even in het park te wandelen. Dat leidt ertoe dat mensen met uit een lagere sociaal-economische groep vaak relatief ongezond zijn. Wat de consument om zich heen ziet wordt als normaal gezien.

Van ongezond naar gezond

Voedingspatronen zijn het resultaat van een samenspel van voeding, gedrag en omgeving. Een interventie werkt het best als deze gericht is op alle drie deze zaken.

Bij voeding valt te denken aan het gezonder maken van voedingsproducten zelf.

Op inidividueel niveau is het belangrijk dat er al op jonge leeftijd aandacht is voor gezonde voeding. Smaaklessen of EU schoolfruit zijn voorbeelden van interventies die op scholen gegeven worden. Het is belangrijk dat een interventie zich ook richt op het sturen van aandacht, emoties, impulsen en gedrag.

De sociale en fysieke omgeving zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl. Het is belangrijk de omgeving aan te passen zodat gezonde voedingskeuzes gemaakt worden. Te denken valt aan fruit bij de kassa of geen snackbar in de buurt van een school.

Samenspel factoren

Het is heel moeilijk om leefstijl, met name voedingspatronen, te veranderen. We houden van voeding met veel vet en suiker. En keuzes maken we niet altijd bewust maar worden mede bepaald door gewoontes en onze omgeving. Een aanpak die zich zowel richt op gezondere voedingsproducten, het individu en een gezondere leefomgeving zou het beste zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moeten veel partijen samenwerken.

(Bron foto: Shutterstock)